Visjon og strategi for Haslum menighet

23.11.2016

Visjon og strategi for Haslum menighet

Hvilke mål har Haslum menighet for sitt arbeid? Les videre!

Mål og strategier for Haslum menighet

Oppdrag: «Slik jeg har elsket dere skal dere elske hverandre»

Overordnet mål:

Å være et lærende fellesskap som er:

• en trygg forvalter av Guds ord – en ramme for livet

• en annerledes ladestasjon - for mennesker som er underveis

• opptatt av det som skapes når vi sammen

• en tjener - for de vi møter på vår vei