Misjonsprosjekt Verdighet og rettigheter for mennesker med utviklingshemming i Nanjing, Kina

07.04.2017

Misjonsprosjekt Verdighet og rettigheter for mennesker med utviklingshemming i Nanjing, Kina

Areopagos og “Home of Grace” i Nanjing, Kina

Langt øst i Kina, i byen Nanjing, med ca 7 mill innbyggere, finner vi et dagsenter for voksne utviklingshemmede som ble startet av Nanjing KFUK i 2011. «Voksne» betyr at de er over skolepliktig alder, dvs fra 16 år og oppover. Initiativet til arbeidet kom fra foreldre som hadde utviklingshemmede voksne barn, som ikke hadde noe tilbud og sov bort dagene alene hjemme eller som bandt en av foreldrene til hjemmet. Foreldre som dro på årene bekymret seg for hva som skulle skje med deres barn når de selv gikk bort.

Nanjing KFUK lyttet til foreldre og ba Areopagos om hjelp, og med gratis lokale fra bydelen, startet de Home of Grace, Nådehjemmet. Fra 2012 fikk vi støtte fra Norad, og prosjektet «Verdighet og rettigheter for mennesker med psykisk funksjonshemning i Nanjing» ble startet. Dagsenteret er hjertet i prosjektet, men kanskje enda viktigere er en første utdanning for dagsenter- personale fra hele byen, til å drive arbeid blant utviklingshemmede. Den består av tre ukeskurs over et år, og til nå har 120 lærere gjennomgått kurset. De andre aspektene av prosjektet er å åpne øynene både hos foreldrene, myndighetene og folk flest for at utviklingshemmede finnes i byen, og at de har rett på et verdig liv, og at de også kan mye mer enn de fleste forestiller seg.

En ekstern evaluering våren 2016 sa at prosjektet har oppnådd mer enn forventet, men også at KFUK trengte mer tid for at det hele skulle bli «bærekraftig.» Nå er vi lovet tre nye år med Noradstøtte, og vi følger arbeidet med spenning og glede. Les mer om prosjektet på http://areopagos.no/vaare-prosjekter/home-of-grace.

 

Kristen Trospraksis og Dialogarbeid.

Måten vi praktiserer vår tro på er i endring. Areopagos er i forfront med arbeidet med å fornye og forankre dagens trospraksis i kristen tradisjon. Kirken trenger en slik organisasjon som kan tilby supplement til det en lokal menighet kan være.

Dialogarbeid er avgjørende i en tid hvor religiøst og menneskelig mangfold øker i våre nærmiljøer. Areopagos driver dialogsenter i Oslo, Bergen og Stavanger, og arbeider for å etablere liknende sentre i alle bispedømmer innen 2020. Arbeidet har særlig fokus på ungdom og arbeider for kompetansebygging og erfaringsdeling, og tar initiativ til konkret dialogarbeid bl.a. på skoler, i asylmottak, i kirker, moskéer og i religiøse lederfora. Lyst til å lese mer http://www.areopagos.no/vaare-prosjekter

Menighet og misjon

I Den norske kirkes visjon heter det at kirken skal være bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende.

I Haslum dekkes det fjerde punktet bl. a gjennom våre to misjonsprosjekter.

Som mange vet støtter vi Normisjons arbeid ved sykehuset i Okhaldhunga i Nepal, hvor Kristin og Erik Bøhler, fra Haslum, arbeider som misjonærer. Nytt av året er vårt misjonsprosjekt i samarbeid med  AREOPAGOS, hvor støtten vil deles mellom Areopagos arbeid i Kina( 2/3) og Norge (1/3).