Påmelding til konfirmasjon 2019

10.04.2017

Påmelding til konfirmasjon 2019

Her finner du informasjon om konfirmanttiden i Haslum menighet. Du også kan melde deg på konfirmantforberedelser nederst i denne artikkelen.

Konfirmasjonsforberedelser i Haslum menighet 2019

Konfirmasjonen er en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og styrke hver enkelt konfirmant. Det forutsettes ikke noen bekjennelse fra konfirmantens side, men for å bli konfirmert må konfirmanten være døpt. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Det viktigste med konfirmanttiden er å bli bedre kjent med den kristne tro, hvor Gud sier ja til oss og vil være en del av våre liv.

I Haslum menighet har vi tre forskjellige konfirmasjonsopplegg: Mikskonfirmant, sommerleirkonfirmant og tilrettelagt konfirmant.

Mikskonfirmant:

I dette opplegget blir du en del av en gruppe med konfirmanter fra flere menigheter i Bærum. Mesteparten av opplegget foregår på kveldstid. I tillegg har vi en weekendtur, vi holder på fra januar til mai.
I tillegg til disse samlinger deltar du på alt felles opplegg med sommerleirkonfirmantene i Haslum: fire gruppeundervisninger på ettermiddagen,og to helger med undervisning og gudstjeneste. Mikskonfirmantene deltar også på fasteaksjonen hvor det samles inn penger til Kirkens Nødhjelp.
Pris: kr 700,- i innmeldingsavgift
Pris: kr 700,- for opplegget.

Sommerleirkonfirmant

På dette alternativet drar konfirmanten på en seksdagers lang leir ved Tyrifjorden på Gulsrud leirsted. Leiren er i uke 32, som er den første hele uken i august. På sommerleir har vi to undervisningsbolker hver dag. I tillegg spiller vi volleyball, bader og har gøyale kveldsarrangemang. Sommerleirkonfirmantene deltar på fire gruppeundervisninger i tillegg til to temahelger før leiren. De samler inn penger til Kirkens Nødhjelp på fasteaksjonen før påske.

Pris: 700 kr i innmeldingsavgift og 2950 kr for sommerleiren

Tilrettelagt konfirmant

Det skal være mulig for alle, uavhengig av funksjonsevne, å konfirmere seg i vår menighet. Ta kontakt med oss for spørsmål om tilrettelegging. Det er viktig at du tar kontakt med kateketen i din lokale menighet, og melder deg på til konfirmasjonen i den menigheten dere sogner til. 
Bærumsmenighetene tilbyr sammen en spesielt tilrettelagt konfirmasjonsgruppe i Grinilund kirke. Oppstart er etter vinterferien, og vi møtes hver tirsdag ettermiddag fra uke 9 og frem til konfirmasjonen, ca. 10 samlinger totalt fra kl.15-16.30. Her møter konfirmantene en ansatt fra sin lokale menighet, som følger konfirmanten gjennom undervisningen. De som er elever ved Haug skole, blir hentet med taxi etter skoletid og kjørt til Grinilund kirke. Vi har en felles konfirmasjonsgudstjeneste for denne gruppen, en lørdag i mai. Men det er også mulig å følge undervisningen i Grinilund og konfirmeres i sin lokale kirke dersom man ønsker det. 
Pris: 700,- i innmeldingsavgift
        700,- for undervisningsopplegget 

 

Priser for konfirmasjonstiden skal ikke være en hindring for å delta. Haslum menighet har gode støtteordninger, dersom familiøkonomien er utfordrende. Ta kontakt hvis dette er et behov.

 

Viktige datoer

Onsdag 26 september kl. 19.00: Informasjonsmøte for  konfirmant og foresatt

15. oktober: Påmeldingsfrist

20. november: Konfirmantenes kickoff

31. august: Konfirmasjoner

1. september: Konfirmasjoner

7. september: Konfirmasjoner

8. september: Konfirmasjoner

 

 

Spilleregler for konfirmanttiden

For at konfirmanttiden skal bli best mulig for alle må vi ha noen regler. Ved å melde seg som konfirmant hos oss godtar du disse reglene:

1.    Det er obligatorisk oppmøte til all undervisning og andre aktiviteter. 
2.    Fravær, også grunnet sykdom, skal tas igjen som ekstratime/oppgaveløsning/tjenesteoppgave. Skriftlig melding om fravær og grunn skal komme fra foreldre/foresatte i god tid.
3.    Fravær i forhold til idrettsarrangement gis for deltagelse på krets-mesterskap og kvalifisering til landskonkurranser. Trening og vanlige kamper gjelder ikke, her gjelder regler             fra idrettsforbundet (kamper kan flyttes når minst tre av spillerne er konfirmanter og har opplegg den dagen).
4.    Alle skal møte presis til timene, og ha med konfirmantbibelen.
5.    Konfirmanten melder seg frivillig. Det forventes positiv innstilling og normalt god oppførsel fra konfirmanten gjennom hele konfirmanttiden.
6.    Konfirmanten skal delta på fire gudstjenester i tillegg til de som inngår i undervisningen. Det er åtte gudstjenester totalt.

Meld deg på til konfirmasjonsforberedelser her