Sommerleir 6-11 august

23.05.2018

Sommerleir 6-11 august

Her får du viktig informasjon om årets sommerleir på Gulsrud leirsted. 

Årets sommerleir er 6-11 august. Samtalegudstjenesten er på søndag 12. august kl. 11.00.
Vi reiser til Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden en drøy time fra Haslum. Sjekk ut www.gulsrudleirsted.no hvis du vil vite mer om stedet. 


AVREISE: Konfirmantene møter opp utenfor menighetshuset mandag 6. august kl. 10.00. Bussen kjører kl. 10.15. Konfirmantene blir plassert i bussene ut fra etternavn. Av sikkerhetsårsaker må vi vite hvem som sitter i hvilken buss og det er derfor ikke mulig å bytte buss. 
RETUR: Det er busstransport hjem igjen også. Vi drar fra Gulsrud 11. august kl. 11.30 og er tilbake på menighetshuset kl. 12.45. 
SAMTALEGUDSTJENESTE 12.8: Kl. 11.00 i Haslum kirke. Der vil foresatte og øvrig familie få et inntrykk av hva konfirmantene har opplevd på leir. NTB: Konfirmantene møter kl. 10.00 i kirken!
KIRKEKAFFE: Leiren avsluttes med kirkekaffe i menighetshuset. Her vil aktivitetsgruppene vise frem noe av det de har gjort på leir, og vi vil vise bilder fra hele leiruken. Vi regner med å være ferdige ca kl. 15.00. Husk at samtalegudstjenesten er en av de obligatoriske gudstjenestene som konfirmantene skal delta på ila konfirmanttiden.

Pakkeliste
•    Konfirmantbibelen
•    Dynetrekk/laken/ putevar (å leie koster 100 kr)
•    Toalettsaker og to håndklær: 1 ute og 1 inne
•    Klær til ute og inneaktiviteter: regntøy, badetøy, treningstøy, klær etter vær
•    Noe meksikansk til festkvelden på fredagen
•    Notatbok og penner
•    Lommepenger til kiosk (automaten tar kort, kiosk kun kontanter)

Forsikring
Menigheten har ansvarsforsikring. Det innebærer at hvis menighetens ansatte skulle opptre uaktsomt, står vi ansvarlig økonomisk, hvis noe skulle skje.
Hver enkelt konfirmant må selv sørge for å ha reiseforsikring, i tilfelle tap av eiendeler eller ulykke. Hvis familien har reiseforsikring, er konfirmanten dekket gjennom denne.

Dåpsattest
Takk til alle som har levert inn dåpsattest! 
Dere som ikke har levert inn, gjør det så raskt som mulig. Jeg må ha alle dåpsattester i god tid før konfirmasjonen, da menigheten er pliktig til å føre kirkebok over alle konfirmasjoner.

Rom

Fristen for å ønske seg romkamerater er torsdag 14. juni. Det vil ikke bli anledning til å bytte rom på leiren pga hensyn til brann. Det betyr at romfordelingen som blir gjort på grunnlag av ønskene som leveres inn, er endelig. 
 

Ansatte på leir
Kateket Caroline Vesterberg er leirsjef. Andre ansatte som reiser er prest Stine Kiil Saga, diakon Ragnhild Hungnes og ungdomsarbeider Kjersti Jåvold Landmark.
I tillegg har vi med oss 20 ungdomsledere i alderen 16-24 år, som bidrar til at dette vil bli en kjempefin leir!