Gudstjenesteundersøkelse 2018

14.02.2018

Gudstjenesteundersøkelse 2018

I perioden mars-mai vil du kunne møte en spørreundersøkelse i forbindelse med gudstjenesten. Undersøkelsen skal sikre uttrykk i kvalitet og uttrykk på gudstjenesten og la menigheten komme til orde. Benytt sjansen til å gi din mening!

Gudstjenesteundersøkelse 2018

I perioden mars-mai vil du kunne møte en spørreundersøkelse i forbindelse med gudstjenesten. Hver av Bærums ti menigheter skal gjennomføre undersøkelser knyttet til tre gudstjenester i løpet av våren. Datoene vil være forskjellige fra menighet til menighet. Undersøkelsen handler om at vi vil høre din stemme om hvordan du opplevde forskjellige deler av gudstjenesten. Så ta med mobiltelefon til kirken og benytt lenken du vil bli vist. 

Det er kun de utvalgte gudstjenestene vi ønsker tilbakemeldinger om i denne omgangen, og i Haslum er følgende søndager plukket ut:

Søndag 11. mars kl.11. 00: Gudstjeneste med nattverd.

Søndag 29 april: Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Søndag 27. mai: Familiegudstjeneste med trosopplæring. Gratulerer med dåpen for 10-åringer. Dåp og bønnevandring. 

Gudstjenesten er menighetens pulsslag og sammen utgjør vi et fellesskap som strekker seg både geografisk og i tid. Å undersøke gudstjenesten handler om å jobbe med kvalitet og uttrykk og la menigheten mer systematisk komme til orde. Det handler ikke om å plukke fra hverandre et hellig møte – Gud med oss og vi med hverandre

For å komme til undersøkelsen direkte kan du klikke HER