Kirkevalg 2019

01.03.2019

Kirkevalg 2019

Kirken trenger deg!

Som medlem i Haslum menighetsråd bidrar du med din kompetanse og engasjement rundt menighetens liv, som handler om aktiviteter for alle aldere i menigheten og veien videre.

KANDIDATER TIL KIRKEVALGET 2019

Det er åpent for alle å stille listeforslag til menighetsrådsvalget i Haslum sokn og til bispedømmerådsvalget 9 september.
For å stille listeforslag til menighetsrådsvalget må det være minst ti personer som er stemmeberettiget i soknet som har skrevet under på lista.
Listeforslaget må leveres til valgstyret/menighetsrådet i god tid før 30 april og helst innen 24/4.

www.kirkevalget.no kan du finne fram til hva som ellers kreves for å stille en gyldig liste.
Kontakt gjerne valgstyret/menighetsrådet i Haslum menighet for nærmere veiledning;
Britt G Fuglevik, brittgfuglevik@gmail.com
Torbjørn Urnes, tor-urne@online.no