Personvernerklæring

11.06.2019

Personvernerklæring

Her kan du lese mer om Bærum kirkelige fellesråd og Haslum menighets retningslinjer for personvern og bruk av personopplysninger.

PERSONVERNERKLÆRING

En beskrivelse av hvordan Bærum kirkelige fellesråd/Haslum menighet samler inn og bruker personopplysninger.

 

BEHANDLINGSANSVARLIG

Bærum kirkelige fellesråd, ved kirkeverge/Haslum menighet, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger for:

 

 • brukere av våre nettsider
 • brukere som henvender seg til oss per mail
 • brukere av virksomheten i våre kirker
 • påmeldte til våre arrangementer
 • søkende til stillinger
 • ansatte
 • kunder, leverandører og samarbeidspartnere

  (Kontaktinformasjon nederst på siden.)

   

   

  DATABEHANDLERE

  Bærum kirkelige fellesråd/Haslum menighet har flere databehandlere:

   

 • Microsoft Outlook for e-poster. Kontaktinformasjon lagres på server.
 • Agrando Medarbeideren for grupper, kalender, gudstjenesteplanlegging og påmeldinger. Data lagres på server.
 • Agrando Nettsider for nettsider og påmeldinger.
 • Facebook Workplace for kommunikasjon mellom ansatte og grupper etter arbeidssted og fagområde.
 • Xledger for bokføring og regnskap.
 • Huldt og Lillevik for lønnsdata.
  • Google Analytics for nettstatistikk. 

    

   BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

   Les vår cookie policy her

    

    

   Hvorfor samler vi inn personopplysninger

   Vi samler in og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.

    

   Personopplysninger ved henvendelser

   Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen samles in. Behandlingen av personopplysninger ved henvendelser skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

   Herunder kontaktinformasjon og personopplysninger som er nødvendig for å yte deg kirkelige tjenester i forbindelse med kirkelige handlinger, trosopplæringstiltak og øvrige tilbud det er mulig for deg å melde deg på.

    

   For å gi informasjon om vår virksomhet

   Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

    

   Rekruttering til nye stillinger

   CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

    

    

   Hvordan bruker vi personopplysninger:

   Behandlingsansvarlig bruker databehandlere til å samle inn, lagre, eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.  

    

   Lagringstid

   Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene blev samlet inn for. Siden organer i Den norske kirke er forpliktet av arkivloven gjør vi oppmerksom på at sletting først kan gjennomføres der dette er i overensstemmelse om regelverket i arkivlovgivningens regelverk om kassasjon.  

    

   OPPLYSNINGER OM ANSATTE

   Personopplysninger og lønnsinformasjon lagres i Xledger regnskapssystem, Huldt og Lillevik for lønnsdata og DNB nettbank. Behandlingen baseres på ansettelsesavtale og skattekort. Bærum kirkelige fellesråd plikter å innberette personopplysninger til skattemyndighetene.

    

   NETTSTATISTIKK

   Bærum kirkelige fellesråd/Haslum menighet bruker analyseverktøyet Google Analytics for å analysere trafikken på hjemmesidene. Systemet logger IP-adresser.

    

   RETTIGHETER

   Alle som er registrert i et av Bærum kirkelige fellesråd/Haslum menighet systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Den registrerte har også rett til å be om at uriktige og ufullstendige opplysninger blir rettet, slettet eller evt. supplert. Den registrerte har videre rett til å protestere mot behandling, samt rett til dataportabilitet. Den registrerte har også rett til å klage til Datatilsynet. Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan samtykke til enhver tid trekkes tilbake ved å kontakte behandlingsansvarlig. Rettmessige krav fra den registrerte skal besvares så raskt som mulig, men senest innen 30 dager. 

    

   KONTAKTINFORMASJON

   Behandlingsansvarlig Bærum kirkelige fellesråd:

   Astrid Holmsen Krogh, Kirkeverge

   E-post: ak344@kirken.no

   Telefon: +47 996 93 553

   Postadresse: Postboks 484, 1302 Sandvika

   Org. nr. 976986423

   Behandlingsansvarlig Haslum menighet: Vibeke Thunes Olsen, daglig leder: vo679@kirken.no