Okhaldunga sykehus, Nepal

10.12.2013

Okhaldunga sykehus, Nepal
Kristin og Erik Bøhlers arbeid i Nepal.

Kristin og Erik Bøhler har arbeidet i Nepal siden 2002. De er utsendt av Normisjon og  Haslum menighet og arbeider på Okhaldhunga Sykehus.  
Sykehuset ligger langt ute på landsbygda.80 mil sør for MT Everest toppen. Det eies av united mission to Nepal (UMN) og betjener cirka 200 000 mennesker. 


Kristin arbeider på sykehusets sosialkontor og ernæringssenter. 
Erik er sykehusets Medical Coordinator, det vil si medisinsk ansvarlig. 

De sender ut et månedlig  nyhetsbrev "Okhaldunga Times", som man kan abonnere på ved å skrive til bohler@wlink.com.np 

Bønneemner: 
- Den planlagte utvidelsen av sykehuset 
- Styrking av den lokale kirken, og samarbeid mellom kirke og sykehus