Gudstjeneste i Haslum menighet

"Vel møtt til gudstjeneste," sier vi. Om uka har vært lett eller tung, så står dørene åpne når klokkene ringer. Vi kommer til Guds hus for å samles om musikken, forkynnelsen, dåpen og nattverden. Gudstjenesten er et møte med Gud og for å møte hverandre. Vi kommer som vi er, og kan få gå fra kirken med nye krefter for uken som kommer.

I Haslum menighet ønsker vi et mangfoldig gudstjenesteliv. Vi har flere forskjellige typer gudstjenester, og det er mange som er med på å lage gudstjenestene. Barn, unge og eldre bidrar hver på sine måter. Hver måned feirer vi familiegudstjeneste som er spesielt tilrettelagt for barn. Mange ønsker å døpe barna sine i Haslum og mange søndager får vi feire dåp og ta imot nye i fellesskapet.

 

Gå! 

Gå med uro! 

Gå med hast! 

Slutt aldri med å gå ut av kirkens rom, 

ut av freden og stillheten, 

ut i bråket og ubehaget, 

ut til latteren og gråten. 

Bær med deg det levende brødet som du fikk her

som er skatt mellom dine hender og i ditt hjerte.

Del det ut, igjen og igjen. Alltid strekker det til om du bare fortsetter å bryte det.

 

Kom!

Slutt aldri med å komme tilbake til dette stedet.

Kom aldri tomhendt.

Ta med deg ropet som presser på bak leppene.

La det få lyde her.

Ta med deg sulten som aldri ble stillet, kampen som ennå ikke er vunnet.

Ta med deg en som alltid har vært ditt medmenneske uten at du har visst det.

Her er møtestedet i lyset fra Guds ansikt.

(Hans Olav Mørk)

Kirkeskyss

   Les mer...

Medarbeider på gudstjeneste?

   Les mer...