Konfirmasjon

Sommerleir 6-11 august

Her får du viktig informasjon om årets sommerleir på Gulsrud leirsted.     Les mer...

Datoer for undervisning og samlinger 2018

Her finner du datoer og klokkeslett for alle konfirmantsamlinger 2018.     Les mer...

Påmelding til konfirmasjon 2019

Her finner du informasjon om konfirmanttiden i Haslum menighet. Du også kan m...   Les mer...

Dokumenter
 TittelBeskrivelse
PP fra infomøte den 14. juniKonfirmasjon, fotografering og sommerleir
Kirkekort til utskrift og brukKirkekortet tas med på gudstjenester til underskrift
Aktuelle beskjeder

Konfirmantenes sommerleir i uke 32: Oppmøte kl. 10.00 utenfor menighetshuset. Bussplassering ut fra etternavn: A-L og M-Ø.

Foreldre som skal bake til kirkekaffen etter samtalegudstjenesten den 12. august, får beskjed om det før leiren.

Aktivitetsgruppeoversikten, sendes ut på epost før leiren også, 1. august.

PP fra informasjonsmøtet kan lastes ned under rubrikken dokumenter.