Om oss
Menigheten
Menighetens misjonsprosjekter

Haslum menighet støtter to diakonale misjonsprosjekter. 

Det ene er Okhaldhunga sykehus i Nepal der Haslum menighet i samarbeid med Normisjon har to utsendinger Kristin og Erik Bøhler. Det andre er dagsentret "Home of Grace" (Nådens hjem) i Nanjing i Kina som Haslum menighet støtter gjennom Areopagos. Haslum menighet har forpliktet seg til å støtte begge prosjekter gjennom flere kirkeofringer gjennom året og gjennom givertjeneste fra enkeltpersoner og grupper i menigheten. Vi har også forpliktet oss til å informere om- og be for det viktige arbeidet som drives gjennom disse gode, diakonale misjonsprosjektene.

Les mer...

Personvernerklæring

Her kan du lese mer om Bærum kirkelige fellesråd og Haslum menighets retningslinjer for personvern og bruk av personopplysninger.

Les mer...

Om Haslum kirke

Middelalderkirke fra slutten av 1100-tallet.

Eget sokn fra 1965, har ca. 9200 medlemmer.

Haslum menighet vil være et åpent og inspirerende fellesskap for alle, og en sentral medaktør i lokalmiljøet slik at kirken er aktivt tilstede i folks hverdag.

Åpen kirke: Velkommen inn hver tirsdag fra kl. 18.30 -20.00.

Nytt orgel i Haslum kirke

I nesten 10 år har en egen orgelkomite arbeidet med saken. Først med å vurdere behovet for et nytt orgel, deretter med utvelgelsen av orgelbygger. Arbeidet ble intensivert i 2005, og nåværende kantor Knut Eikeland har vært med i komiteen siden den gang. To år senere ble orgelkonsulent Halgeir Schiager tilknyttet.

Haslum kirke har siden det første orgelet i 1854 hatt hele fire orgler. Kvalitet har derfor vært en overordnet målsetting og dette er vel invaretatt gjennom instrumentet som nå er levert av Marcussen & Søn i Danmark.

Det nye orgelet er et spleiselag mellom Haslum menighet og Bærum kommune/Bærum kirkelige fellesråd.

Det er laget en egen informasjonsbrosjyre.

Givertjeneste
Kontakt oss
Haslum menighet
Gml. Ringeriksv.86, 1356 Bekkestua
67 500 500
Send e-post
Haslum kirke på Facebook
Kontaktinformasjon