Om oss
Menigheten
Menighetens misjonsprosjekter

Haslum menighet støtter to diakonale misjonsprosjekter. 

Det ene er Okhaldhunga sykehus i Nepal der Haslum menighet i samarbeid med Normisjon har to utsendinger Kristin og Erik Bøhler. Det andre er dagsentret "Home of Grace" (Nådens hjem) i Nanjing i Kina som Haslum menighet støtter gjennom Areopagos. Haslum menighet har forpliktet seg til å støtte begge prosjekter gjennom flere kirkeofringer gjennom året og gjennom givertjeneste fra enkeltpersoner og grupper i menigheten. Vi har også forpliktet oss til å informere om- og be for det viktige arbeidet som drives gjennom disse gode, diakonale misjonsprosjektene.

Les mer...

Årsmelding 2018
Om Haslum kirke

Middelalderkirke fra slutten av 1100-tallet.

Eget sokn fra 1965, har ca. 9200 medlemmer.

Haslum menighet vil være et åpent og inspirerende fellesskap for alle, og en sentral medaktør i lokalmiljøet slik at kirken er aktivt tilstede i folks hverdag.

Åpen kirke: Velkommen inn hver tirsdag fra kl. 18.30 -20.00.

Nytt orgel i Haslum kirke

I nesten 10 år har en egen orgelkomite arbeidet med saken. Først med å vurdere behovet for et nytt orgel, deretter med utvelgelsen av orgelbygger. Arbeidet ble intensivert i 2005, og nåværende kantor Knut Eikeland har vært med i komiteen siden den gang. To år senere ble orgelkonsulent Halgeir Schiager tilknyttet.

Haslum kirke har siden det første orgelet i 1854 hatt hele fire orgler. Kvalitet har derfor vært en overordnet målsetting og dette er vel invaretatt gjennom instrumentet som nå er levert av Marcussen & Søn i Danmark.

Det nye orgelet er et spleiselag mellom Haslum menighet og Bærum kommune/Bærum kirkelige fellesråd.

Det er laget en egen informasjonsbrosjyre.

Givertjeneste
Kontakt oss
Haslum menighet
Gml. Ringeriksv.86, 1356 Bekkestua
67 500 500
Send e-post
Haslum kirke på Facebook
Kontaktinformasjon