Menighetens visjon og strategi

Mål og strategi for Haslum menighet for 2019
Gammel kirke – nytt liv


Oppdrag «Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere» Johannes 15: 11

Mål
• Å være forvalter av Ord og sakrament og kirkelig tradisjon – en ramme for livet.
• Å være et sted hvor mennesker som er underveis kan erfare den treenige Gud.
• Å være et lærende fellesskap – med fokus på det som skapes når vi er sammen
• Å være et tjenende fellesskap – med omsorg for vår neste.


Strategi
Vi skal drive et planmessig arbeid for å beholde og involvere nye frivillige i gudstjenestelivet og menighetens øvrige arbeid. 
Vi skal legge til rette for å dele kompetanse, engasjement, trosfortellinger og verdier.
Vi skal skape og videreutvikle varierte og relevante fellesskap.
Vi skal drive et målrettet kommunikasjonsarbeid med fokus på menighetens identitet, gjenkjennelighet og synlighet. 
Vi skal utforske hva det betyr å elske hverandre slik Jesus elsker oss.

Menighetsrådet

Britt Gaustad Fuglevik, leder
Ole-Jørgen Kvarsvik, nestleder

Torill Sandvik Ouren, fast medlem
Eirik Haaversen, fellesrådsrepresentant
Merete Steen, fellesrådsrepresentant vara
Kjersti Jåvold Landmark, fast medlem
Kirsten Irene Ege Bygdås, fast medlem
Torbjørn Urnes, fast medlem
Espen Angermo, fast medlem
Ragnhild Åse Viken, varamedlem
Anne Lise Hesland Noren, varamedlem
Line Ingvill Pedersen Hugo, varamedlem

Kontaktinformasjon:
Menighetsrådets leder: brittgfuglevik@gmail.com
Telefon 93 48 64 66

Ole-Jørgen Kvarsvik, nestleder: ojkvar@msn.com
Telefon 99 72 22 04

Menighetsblad
Menighetsbladet Nr.3 2018
Les mer...
NR.2 - 18
Les mer...
Menighetsblad NR 1-2018
Les mer...
Medarbeiderkalender Agenda

Menighetene i Bærum
I denne lenken som åpnes i en ny fane, finner du en oversikt over alle menighetene i Bærum.