Konfirmant


Velkommen til konfirmasjon i Haslum menighet

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker og få nye venner. Mange velger å bli med på konfirmantleir - en opplevelse for livet! På konfirmantleir er det konkurranser, aktivitet, kiosk, underholdning og mye mer. I tillegg møtes man gjennom året til noen samlinger og gudstjenester. Du vil møte engasjerte ungdomsledere som er med og lagger opplegget du er med på.

Aktuelle beskjeder

Konfirmantenes første samling er tirsdag 19. november. Da er det kick off hvor vi spiser snacks, hører mer om konfirmanttiden og snakker om tro og fordommer. Vi møtes halv sju og er ferdige kl. 20.30! Velkommen! 

Oversikt over datoer for samlinger og bekreftelse av konfirmasjonsdag, kommer på epost i slutten av oktober. 

Velg kalender