Konfirmant


Velkommen til konfirmasjon i Haslum menighet

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker og få nye venner. Mange velger å bli med på konfirmantleir - en opplevelse for livet! På konfirmantleir er det konkurranser, aktivitet, kiosk, underholdning og mye mer. I tillegg møtes man gjennom året til noen samlinger og gudstjenester. Du vil møte engasjerte ungdomsledere som er med og lagger opplegget du er med på.

Aktuelle beskjeder

FAKTURA

I Uke 49 sendes det ut den ene av to fakturaer til foresatt 1 på epost. Beløpet på fakturaen er basert på halvparten av  totalkostnaden for konfirmanttiden i Haslum menighet. Ta kontakt med Caroline Vesterberg om du har spørsmål om faktura og betaling.

NESTE KONFIRMANTSAMLING

17-19 januar samles konfirmantene for å bli kjent, lære mer om gudstjeneste, dåp og nattverd. På søndagen blir de presentert for menigheten og mottar konfirmantbibel. 

KIRKEKORT

Du kan laste ned kirkekort fra dokumentlisten til høyre. Ta med kirkekortet i kirken og få underskrift på at du har vært der.

Velg kalender