Konfirmant


Velkommen til konfirmasjon i Haslum menighet

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker og få nye venner. Mange velger å bli med på konfirmantleir - en opplevelse for livet! På konfirmantleir er det undervisning, aktiviteter, underholdning og fine kveldssamlinger. I tillegg møtes man gjennom året til månedlige temasamlinger og gudstjenester. Du vil møte engasjerte ungdomsledere som er med og lager opplegget du er med på.

Aktuelle beskjeder

3. juni er det undervisning om trosbekjennelsen!

Konfirmantene møter i undervisningsgruppene 1-4. Gruppe 1-2 møter kl. 16.30-17.30 og gruppe 3-4 møter 18-19.00. Benytt bakdøren til menighetssalen. Den er på baksiden av menighetshuset, mot kirkegården. Vi gleder oss masse til å møte konfirmantene igjen!

Informasjonsmøtet om sommerleir og konfirmasjonen den 3. juni UTGÅR!
Det blir sendt ut epost med info om hjemmeleir og konfirmasjon etter pinsehelgen.

Ministrantoppgavene med tilhørende samlinger med prest er avlyst.

Sommerleir i uke 32:

Det vil ikke bli tur til Gulsrud leirsted i uke 32 men det blir leir. Hold av uke 32. Mer informasjon kommer i juni!

Mikskonfirmant:

Undervisningen som skulle ha vært 19. mars og 16. april, vil bli erstattet med en filmet undervisning på ca 90 min. Mikskonfirmanter og foresatte får tilsendt lenke til denne når den er klar til bruk.

KIRKEKORT

På kirkekortet kan du også skrive opp gudstjenester du har sett på nettet. Dere som skulle vært ministranter i avlysningsperioden kan også se en gudstjenste på nett som kompensasjon. Du kan laste ned kirkekort fra dokumentlisten til høyre. Kirkekortene samles inn i juni, før sommerferien begynner.

Velg kalender