Dåp i Den norske kirke


Dåpen - en gave!
 
For mange er det å døpe sitt barn en selvfølge, det er tradisjon og det er en måte å feire det nye livet på.
I dåpen tar Gud imot oss akkurat så enestående, og sårbare, som et nyfødt barn er. Der blir vi Guds barn, og får del i et større fellesskap med alle døpte - den universelle kirken. Dåpen betyr også medlemskap i kirken.

Dåp gjennomføres i alle kirkene i Bærum. Dåpen finner sted under en vanlig søndagsgudstjeneste eller i egen dåpsgudstjeneste. Den enkelte menighet planlegger ikke alltid dåp i alle gudstjenester, det er derfor viktig å gjøre avtale om tid og sted på forhånd. 
 
Hvordan bestille dåp?
Avtale om dåp gjøres ved henvendelse til Kirketorget, eller dere kan gå til påmeldingsskjema for dåp hos baerum.kirken.no, for å se på mulige ledige datoer for dåp. Klikk på "Ny registrering".  Her kan dere sende inn forespørsel om dåp, tiden blir først bekreftet når dere får tilbakemelding fra Kirketorget.  Ved forespørsel er det navn på barn og kontaktinformasjon til foreldre som er nødvendig å fylle inn, sammen med ønsket kirke og tidspunkt.

OBS! Mange ønsker dåp i Haslum og Tanum kirker, og vi må prioritere at de som bor i menigheten får plass.  For de som ikke bor i/har tilhørighet til de nevnte menighetene er det for tiden derfor noen begrensninger:

Haslum kirke: muligheter for dåp i dåpgsudstjenester kl 13.00. (Noen plasser er reservert til de som bor i menigheten).
Tanum kirke: muligheter for dåp i dåpsgudstjenester kl 13.00. (Noen plasser er reservert til de som bor i menigheten).
 
De som ikke bor i Bærum kan også sende inn forespørsel via våre nye registrering. Etter at tidspunkt for dåp er bekrefett, må foreldrene henvende  seg til egen bostedsmenighet for å ordne papirer. 

Kirketorget er et felles servicekontor for menighetene i Bærum. 
Ta kontakt med oss på telefon 67 500 500 eller e-post: kirketorget@baerumkf.no hvis dere har spørsmål. 
 
Se her hvilken menighet barnet ditt tilhører.
 
Når dere har vært i kontakt med oss vil vi sende dere en bekreftelse på avtalt tid og sted for dåpen, og informasjon om hvordan dere skal fylle ut og sende oss nødvendige opplysninger.

Faddere
Alle som blir døpt skal ha minst 2 faddere. 
De skal være vitner om at barnet er døpt, være med å knytte barnet til den kristne tro, be for barnet og følge det i oppveksten. Oppdraget deler de med foreldre og den lokale menigheten.

Fadderne må ha fylt 15 år, være medlem av Den norske kirke, eller annet kristent trossamfunn som praktiserer barnedåp (foreldre kan ikke stå som faddere.)
Det er ikke påkrevet at man fyller inn faddere ved forespørsel om dåp, dette kan fylles inn etter at dåpsdag er bekreftet.

Dåpssamtale
Før dåpen ønsker vi å møte dere dåpsforeldre. Derfor vil dere bli invitert til dåpssamtale i forkant av dåpssøndagen. I de fleste menighetene foregår samtalen i selve kirken, og sammen med flere som skal ha dåp. Dette gjelder også dere som har gjort avtale om dåp i en annen kirke utenfor Bærum.
Det er vanlig å ha dåpssamtale i egen bostedsmenighet.

Velkommen til dåp!

Tilbake