Førskoleklubben Helt førsteklasses


Snart skolebarn. Førskoleklubben Helt førsteklasses er tre samlinger i vinter med fokus på vennskap og skolestart. Sanger, leker og gode fortellinger er med i pakka.

 

Haslum menighet inviterer de som blir 6 år i år til den helt nye Førskoleklubben Helt Førsteklasses. De skal begynne på skolen til høsten, bli førsteklassing, og det vil vi i kirken være med på å markere. 

Vi begynner hver samling med litt middagsmat før vi går videre til sang, lek og fortellinger. På samlingene får dere treffe andre som skal begynne i førsteklasse og kanskje i samme klasse! 

For å være sikre på at alle får mat de kan spise ber vi dere melde inn allergier/kostbehov i påmeldingen, samt hvor mange dere er som kommer.
Vi ønsker at barna har med seg en voksen på samlingene. (Pssst: Dette er en strålende anledning til å få med en fadder på aktivitet.)

Samlingene vil være:
torsdag 23. januar kl. 17.00-18.30
torsdag 30. januar kl. 17.00-18.30
torsdag 6. februar kl. 17.00-18.30

Dere vil også få invitasjon på e-post til å delta på semesterstartgudstjenesten i 30. august.

Samlingene vil være på Haslum menighetshus og er gratis å delta på.

Påmelding før 21. januar. Meld på 6-åringen ved å trykke her.

Hjertelig velkommen!


For spørsmål ta kontakt med menighetspedagog
Sigrid Eline Andersen på sa645@kirken.no eller tlf.: 40 44 21 78.

Tilbake