Gudstjenester


Velkommen til gudstjeneste i Haslum kirke i sommer - vi har plass!

 

 

 

Etter lang tid med stengte kirker er det igjen mulig å samles til gudstjeneste. I Haslum vil gudstjenesten kl. 11.00 være med nattverd og åpen for alle. Den nærmeste tiden vil alle dåpshandlinger foregå i egne dåpsgudstjenester. Her er noen tiltak som er verdt å merke seg i denne sammenhengen:

Maksantall

Smittevernhensyn gjør at det er spesielle regler som må følges på gudstjenestene. Maksimalt antall for gudstjenesten er 50 personer. 

Registrering

De som deltar på denne gudstjenesten skal registreres med navn og telefonnummer. (Covid19-forskriftens §13). En skriver navn og telefonnummer på gudstjenesteprogrammet og leverer det i en boks ved utgangen. Disse oppbevares i safe og makuleres etter 10 dager.

 

Smittevernsrutiner

Haslum kirke gjennomfører smittevernsrutiner i tråd med bransjestandarder som er videre beskrevet av Den norske kirke sentralt og godkjent av FHI. I tillegg har vi lokal smittevernsveileder for ansatte og frivillige.

 

Kort om gudstjenestene

Vi er glad for at mange fortsatt vil døpe i Haslum kirke, men det betyr at gudstjenestene kl.11 blir litt kortere og enklere enn vanlig, for at vi skal rekke å rengjøre kirkerommet før dåpsgudstjenestene.

Nattverden må på grunn av smittevernhensyn og 1.meter-regelen foregå ved utgangen. Vi tømmer kirka bakfra og går en og en ut i våpenhuset for å motta nattverd. De som ikke ønsker nattverd går bare forbi.

Husk å levere programmet på vei ut! Kollekt samles fortrinnsvis inn pr vipps. Ønsker du likevel å gi kontant kan gaven gis sammen med programmet på vei ut.

 

Sommerens gudstjenester i Haslum og Jar

21. juni: Haslum kl.11 Gudstjeneste med nattverd

kl.13 og kl.1430 Dåpsgudstjeneste 

28.juni: Jar kl.11

05.juli: Haslum kl.11 

12.juli: Jar kl.11

19.juli: Haslum kl.11 

26.juli: Jar kl.11

29.juli OLSOK i Haslum kl.19

02.aug: Jar kl.11

09.aug: Haslum kl.11

Presentasjonsgudstjenester for Haslum-konfirmantene i Jar kirke kl.11 og 13

16.aug: Jar kl.11

Dåpsgudstjeneste kl.13 og 14.30 i Haslum 

23.aug: Haslum kl.11 Semesteroppstart med påfølgende hygge/loddsalg/boder på menighetshuset

Tilbake