Påmelding SangFuglOrdningen


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Hvilken skole går barnet på og i hvilken klasse? Har barnet ditt noen allergier vi må vite om?Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Innimellom trenger vi litt hjelp. Gi oss gjerne et hint om hva dere kan tenke dere å være med på.

 Kan vi bruke bilde av ditt barn i koret i forbindelse med menighetens informasjonsarbeid (facebook, hjemmeside, menighetsblad)? Navn skrives ikke.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Innimellom trenger vi litt hjelp. Gi oss gjerne et hint om hva dere kan tenke dere å være med på.