Gudstjeneste


"Vel møtt til gudstjeneste," sier vi. Om uka har vært lett eller tung, så står dørene åpne når klokkene ringer. Vi kommer til Guds hus for å samles om musikken, forkynnelsen, dåpen og nattverden. Gudstjenesten er et møte med Gud og for å møte hverandre. Vi kommer som vi er, og kan få gå fra kirken med nye krefter for uken som kommer.

I Haslum menighet ønsker vi et mangfoldig gudstjenesteliv. Vi har flere forskjellige typer gudstjenester, og det er mange som er med på å lage gudstjenestene. Barn, unge og eldre bidrar hver på sine måter. Hver måned feirer vi familiegudstjeneste som er spesielt tilrettelagt for barn. Mange ønsker å døpe barna sine i Haslum og mange søndager får vi feire dåp og ta imot nye i fellesskapet.