Menighetspedagog (trosopplæring)

Sigrid Eline Andersen

Send e-post

Kantor

Knut Kårvatn Eikeland

Send e-post

Sokneprest

Torunn Jåvold

Send e-post

Ungdomsarbeider

Kjersti Jåvold Landmark

Send e-post

Sekretær

Anne Kristin Marigård

Send e-post

Kirkeforvalter/Daglig leder

Vibeke Thunes Olsen

Send e-post

Kapellan

Stine Kiil Saga

Send e-post

Kirketjener

Jostein Simonsen

Send e-post

Diakon

Mari Haug Thorsen

Send e-post

Kateket

Caroline Vesterberg

Send e-post