Menighetspedagog (trosopplæring)

Sigrid Eline Andersen

67500500

40442178

Send epost

Kantor

Knut Kårvatn Eikeland

67500603

98267804

Send epost

Kontaktliste

Bjørn Ivar Gladsø

97596715

Send epost

Sokneprest

Eva Klokkerud

67500500

45233210

Send epost

Kapellan

Margaret Birkedal Kløw

67500500

48009818

Send epost

Ungdomsarbeider

Kjersti Jåvold Landmark

67500500

98467356

Send epost

Sekretær

Anne Kristin Marigård

67500500/600

98267813

Send epost

Kirkeforvalter/Daglig leder

Vibeke Thunes Olsen

41510750

Send epost

Kirketjener

Jostein Simonsen

67500500

91658617

Send epost

Menighetspedagog

Cecilie Løkeland Slåke

98267841

98267841

Send epost

Diakon

Kaja Tetlie Syversen

67500500

98267837

Send epost