Menighetspedagog

Amund Tobias Måge Areklett

95747608

Send e-post

Kantor

Knut Kårvatn Eikeland

67500500

98267804

Send e-post

Kapellan

Margaret Birkedal Kløw

67500500

48009818

Send e-post

Sekretær

Anne Kristin Marigård

67500500

98267813

Send e-post

Kirkeforvalter/Daglig leder

Vibeke Thunes Olsen

67500500

41510750

Send e-post

Menighetsarbeider

Margrethe Pettersson

67500500

93858541

Send e-post

Menighetspedagog

Randi Synnøve Røssaak

67500500

98267828

Send e-post

Kirketjener

Jostein Simonsen

67500500

91658617

Send e-post

Sokneprest

Gisle Skeie

+4793870768

Send e-post

Diakon

Mari Haug Thorsen

67500500

98267837

Send e-post