Menighetspedagog (trosopplæring)

Sigrid Eline Andersen

67500500

40442178

Send e-post

Kantor

Knut Kårvatn Eikeland

67500603

98267804

Send e-post

Sokneprest

Eva Klokkerud

67500500

45233210

Send e-post

Kapellan

Margaret Birkedal Kløw

67500500

48009818

Send e-post

Ungdomsarbeider

Kjersti Jåvold Landmark

67500500

98467356

Send e-post

Sekretær

Anne Kristin Marigård

67500500/600

98267813

Send e-post

Kirkeforvalter/Daglig leder

Vibeke Thunes Olsen

41510750

Send e-post

Kirketjener

Jostein Simonsen

67500500

91658617

Send e-post

Diakon

Kaja Tetlie Syversen

67500500

98267837

Send e-post

Kateket

Caroline Vesterberg

67500500

98267841

Send e-post