Kantor

Knut Kårvatn Eikeland

67500603

98267804

Send epost

Sokneprest

Eva Klokkerud

67500500

45233210

Send epost

Kapellan

Margaret Birkedal Kløw

67500500

48009818

Send epost

Sekretær

Anne Kristin Marigård

67500500/600

98267813

Send epost

Kirkeforvalter/Daglig leder

Vibeke Thunes Olsen

41510750

Send epost

Menighetsarbeider

Margrethe Pettersson

93858541

Send epost

Menighetspedagog

Randi Synnøve Røssaak

67500500

98267828

Send epost

Kirketjener

Jostein Simonsen

67500500

91658617

Send epost

Menighetspedagog - konfirmanter

Cecilie Løkeland Slåke

98267841

98267841

Send epost

Diakon

Kaja Tetlie Syversen

67500500

98267837

Send epost