Om oss


 

Finn ansatte

Menigheten

Minnesamvær og utleie

 

Hvem er vi?

 

Menighetspedagog (trosopplæring)

Sigrid Eline Andersen

40442178

Send e-post

Kantor

Knut Kårvatn Eikeland

98267804

Send e-post

Sokneprest

Torunn Jåvold

92211138

Send e-post

Ungdomsarbeider

Kjersti Jåvold Landmark

98467356

Send e-post

Sekretær

Anne Kristin Marigård

98267813

Send e-post

Kirkeforvalter/Daglig leder

Vibeke Thunes Olsen

41510750

Send e-post

Kapellan

Stine Kiil Saga

99014056

Send e-post

Kirketjener

Jostein Simonsen

91658617

Send e-post

Diakon

Mari Haug Thorsen

98267837

Send e-post

Kateket

Caroline Vesterberg

98267841

Send e-post

Menighetsrådet består av

Britt Gaustad Fuglevik, leder
Ole-Jørgen Kvarsvik, nestleder

Torill Sandvik Ouren, fast medlem
Eirik Haaversen, fellesrådsrepresentant
Merete Steen, fellesrådsrepresentant vara
Kjersti Jåvold Landmark, fast medlem
Kirsten Irene Ege Bygdås, fast medlem
Torbjørn Urnes, fast medlem
Espen Angermo, fast medlem
Ragnhild Åse Viken, varamedlem
Anne Lise Hesland Noren, varamedlem
Line Ingvill Pedersen Hugo, varamedlem

Kontaktinformasjon:
Menighetsrådets leder: brittgfuglevik@gmail.com
Telefon 93 48 64 66

Ole-Jørgen Kvarsvik, nestleder: ojkvar@msn.com
Telefon 99 72 22 04

Årsmeldinger

Her finner du årsmeldinger for menigheten.

Protokoll fra MR-møter

Her finner du referat fra menighetsrådmøter.