Om oss


 

Finn ansatte

Menigheten

Minnesamvær og utleie

 

Hvem er vi?

 

Menighetspedagog (trosopplæring)

Sigrid Eline Andersen

40442178

Send e-post

Kantor

Knut Kårvatn Eikeland

98267804

Send e-post

Sokneprest

Eva Klokkerud

45233210

Send e-post

Kapellan

Margaret Birkedal Kløw

48009818

Send e-post

Ungdomsarbeider

Kjersti Jåvold Landmark

98467356

Send e-post

Sekretær

Anne Kristin Marigård

98267813

Send e-post

Kirkeforvalter/Daglig leder

Vibeke Thunes Olsen

41510750

Send e-post

Kirketjener

Jostein Simonsen

91658617

Send e-post

Diakon

Kaja Tetlie Syversen

98267837

Send e-post

Kateket

Caroline Vesterberg

98267841

Send e-post

Menighetsrådet består av

Elise Ottesen Søvik, leder
Janne Golimo, nestleder

Eirik Haaversen, fellesrådsrepresentant
Beate Løvaas,  vara fellesrådsrepresentant, fast medlem
Jabulani Myeza, fast medlem
Randi Elisabeth Moberg Aasen, fast medlem
Martine Woldseth, fast medlem
Espen Angermo, fast medlem
Gerd Linda Leland, fast medlem
Bente Malling, varamedlem
Andreas Josef Hansen, varamedlem
Ellen Aurlien, varamedlem
Bjørn Henrik Bondy varamedlem       


Kontaktinformasjon:
Elise Ottesen Søvik, menighetsrådets leder: elise_skjelviko@hotmail.com
Telefon 951 65 019

Janne Golimo, nestleder: jgolimo@me.com
Telefon 952 22 213

Årsmeldinger

Her finner du årsmeldinger for menigheten.

Protokoll fra MR-møter

Her finner du referat fra menighetsrådmøter.