Dåp


Dåp er tradisjon, fest og tilhørighet - familiens første fest for barnet og en hellig handling. 
Dåp er en gave fra Gud -   det er kanskje ikke så lett å forstå dåpen fullt ut, men den er enkel å utføre. Vi øser vann over barnets hode, og sier hva dåpen betyr. Vann er livgivende og Gud knytter sin velsignelse til vannet. Slik er vannet er et konkret tegn på Guds omsorg. To navn blir nevnt: barnets navn og Guds navn. Den døpte og Gud hører sammen. Her og nå – og for evigheten.

I dåpen tar Gud imot oss akkurat så unike og sårbare som et nyfødt barn er. I dåpen ber vi "Gud styrke deg med sin nåde" for hvert dåpsbarn, og Gud er nær i vann og ord. Barnet får del i et større fellesskap i den verdensvide kirke. Dåpen betyr også medlemskap i Den norske kirke.

I Haslum kirke er det dåp nesten alle søndager kl. 11.00, og ofte er det egne dåpsgudstjenester kl. 13. Haslum kirke er en populær dåpskirke , og det er veldig hyggelig! Fordi det er mange som vil døpe barnet sitt i middelalderkirken på Haslum kan dåpsplassene på dagen dere ønsker dere være opptatt , så det kan være lurt å planlegge i god tid.  Om det er spørsmål rundt ledig tid for dåp ta gjerne kontakt med prestene eller kirketorget. 

Alle som bor i Haslum sokn har prioritet, og vi ønsker at de som sokner til Haslum tar kontakt dersom det ikke er ledige plasser som passer. Andre kan også gjøre det, og kan også ta kontakt med sin lokale menigheten for å høre om de har plass.  Vi ønsker å legge til rette for at dåp i Haslum skal bli en god opplevelse for alle. Se her for kontaktinformasjon til prestene

 
Hvordan bestille dåp?
All påmelding foregår via Bærum kirkelig fellesråds side. Klikk her for å komme Til dåpspåmelding

Påmeldingsmodulen fungerer sånn at når de plassene som er lagt ut blir opptatt syns de ikke lenger, derfor kan det noen ganger se ut som om det nesten ikke er dåpsplasser i Haslum kirke, men det er altså dåp stort sett hver søndag. Finner du ikke ledige datoer er det fordi alt er opptatt. Vi gjør så godt vi kan for å legge ut flere plasser ved behov, og prioriterer særlig å hjelpe til med å tilrettelegge når det er barn som bor i Haslum sokn som skal døpes. Generelle spørsmål kan rettes til kirketorget. Ta kontakt på telefon 67 500 500 eller e-post: kirketorget.baerum@kirken.no