Kveldscafé - Ulla Käll og Alf Martin Lie


Tid: 09.06.2022 kl.18:30
Sted: Haslum menighetshus, Haslum menighetshus, Haslum menighetshus

Ut av boken - møt bibeltekstene!

Menneskene som møtte Jesus var helt vanlige folk som meg og deg. I denne workshopen får du leve deg inn i noen av fortellingene hvor Jesus møter mennesker. Hvordan vil du selv bli møtt? Hvordan skulle du ønske at Gud så deg?

Workshopen legger til rette for engasjerende møter mellom bibeltekstenes verden og vår verden, slik at teksten kan komme ut av boken og bli levende møter her og nå. 

Fortellerkunstner Alf Martin Lie og musiker og retreatleder Ulla Käll leder workshopen med fortellinger, gitartoner og øvelser.

Ulla Käll er gitarist og diakon. Hun er kjent for mange gjennom sitt arbeid med retreat, Taizégudstjenester og åndelig veiledning, og gjennom sine bok- og CD-utgivelser.

Alf Martin Lie jobber som forteller og menighetspedagog i Den norske kirke. Han har bred erfaring som forteller, lærer og kursholder, og har bl.a utdanningsbakgrunn i teologi.  

Tilbake