Kirkemusikk i Haslum


Haslum kirke er en viktig tradisjonsbærer både i kirkebygg og musikk.

I over 800 år har det vært kirkested på Haslum. Kirken har i denne tiden vært et møtested i glede og sorg, i hverdag og høytid. Man har møttes til bønn og sang.

Haslum kirke fikk nytt orgel i 2012. Haslum kirke har siden det første orgelet i 1854 hatt hele fire orgler. Kvalitet har derfro vært en overordnet målsetting og dette er vel ivaretatt gjennom instrumentet som nå er levert av Marcussen & Søn i Danmark. Det nye orglet er et spleiselag mellom Haslum menighet og Bærum kommune/Bærum kirkelige fellesråd.

I gudstjenestene er det et bredt musikalsk bidrag. Kirkens fire forskjellige kor bidrar med sang jevnlig i tillegg til eksterne musikere og ikke minst samarbeid det frivillige lokale musikklivet.

I Haslum menighet er det fire tre for ulike aldersgrupper. For 1. - 4. klasse finnes barnekoret Haslum kirkes SangFuglOrdning. Koret øver torsdager kl. 15.30-16.30 og ledes av Randi Røssaak. Ten sing er ungdomsarbeidet i Haslum menighet og inneholder mange aktiviteter, blant annet kor. Ten sing møtes på tirsdager 18.30-21.30 og ledes av Jonas Brandsæter og Margrethe Pettersson. Haslum kirkekor er for tiden et prosjektkor for voksne i samarbeid med Jar menighet. De øver annenhver torsdag 19.30-21.30 i Jar kirke. Kontakt Knut Kårvatn Eikeland ved spørsmål. Les mer om de forskjellige korene i artiklene under. 

Haslum kirke leies jevnlig ut til konserter med ulike aktører. Særlig før jul er det mange som benytter seg av det fine kirkerommet som ramme for julekonserter. 

 

 

Mikkelsmess - til minne om erkeengelen Mikael

Salmekveld i Haslum kirke torsdag 21. september kl. 1930

Les mer

 

Haslum kirkes SangFuglOrdning

Barnekoret Haslum kirkes SangFuglOrdning er for barn i alderen 1. - 4.klasse. Vi øver hver torsdag. I år blir øvelsene på Haslum skole i SF...

Les mer

 

Haslum kirkekor

Haslum kirkekor er et sangtilbud for voksne i alle aldre. Dette semesteret gjør vi blant annet et juleprosjekt sammen med Jar menighet. ...

Les mer