Kirkemusikk i Haslum


Haslum kirke er en viktig tradisjonsbærer både i kirkebygg og musikk.

I over 800 år har det vært kirkested på Haslum. Kirken har i denne tiden vært et møtested i glede og sorg, i hverdag og høytid. Man har møttes til bønn og sang.

Haslum kirke fikk nytt orgel i 2012. Haslum kirke har siden det første orgelet i 1854 hatt hele fire orgler. Kvalitet har derfro vært en overordnet målsetting og dette er vel ivaretatt gjennom instrumentet som nå er levert av Marcussen & Søn i Danmark. Det nye orglet er et spleiselag mellom Haslum menighet og Bærum kommune/Bærum kirkelige fellesråd.

I gudstjenestene er det et bredt musikalsk bidrag. Kirkens fire forskjellige kor bidrar med sang jevnlig i tillegg til eksterne musikere og ikke minst samarbeid det frivillige lokale musikklivet.

I Haslum menighet er det fire kor for fire ulike aldersgrupper. For 1. - 4. klasse finnes barnekoret Haslum kirkes SangFuglOrdning. Koret øver torsdager kl. 15.30-16.30 og ledes av Sigrid Eline Andersen. Fra 10 år og oppover er koret Bærum Soul Children som gjelder. De øver mandager kl 19.00-20.30 og ledes av Kim Fredrik Andersen. Ten sing er ungdomsarbeidet i Haslum menighet og inneholder mange aktiviteter, blant annet kor. Ten sing møtes på tirsdager 18.30-20.00 og ledes av Kjersti Jåvold Landmark. Haslum kirkekor er menighetens voksenkor og øver torsdager 19.30-21.30. Koret ledes av Knut kårvatn Eikeland. Les mer om de forskjellige korene i artiklene under. 

Haslum kirke leies jevnlig ut til konserter med ulike aktører. Særlig før jul er det mange som benytter seg av det fine kirkerommet som ramme for julekonserter. 

 

 

Haslum kirkes SangFuglOrdning

Barnekoret Haslum kirkes SangFuglOrdning er for barn i alderen 1. - 4.klasse. Vi øver hver torsdag i menighetshuset kl. 15.30-16.30.

Les mer

 

Haslum kirkekor

Haslum kirkekor er et sangtilbud for voksne i alle aldre. Dette semesteret gjør vi blant annet et juleprosjekt sammen med Jar menighet. ...

Les mer

 

Haslum Ten Sing - vårt ungdomsarbeid

Velkommen til Haslum Ten Sing!  

Les mer