Kirkemusikk i Haslum


Haslum kirke er en viktig tradisjonsbærer både i kirkebygg og musikk.

I over 800 år har det vært kirkested på Haslum. Kirken har i denne tiden vært et møtested i glede og sorg, i hverdag og høytid. Man har møttes til bønn og sang.

Haslum kirke fikk nytt orgel i 2012. Haslum kirke har siden det første orgelet i 1854 hatt hele fire orgler. Kvalitet har derfro vært en overordnet målsetting og dette er vel ivaretatt gjennom instrumentet som nå er levert av Marcussen & Søn i Danmark. Det nye orglet er et spleiselag mellom Haslum menighet og Bærum kommune/Bærum kirkelige fellesråd.

I gudstjenestene er det et bredt musikalsk bidrag. Kirkens fire forskjellige kor bidrar med sang jevnlig i tillegg til eksterne musikere og ikke minst samarbeid det frivillige lokale musikklivet.

I Haslum menighet er det fire kor for fire ulike aldersgrupper. For 1. - 4. klasse finnes barnekoret Haslum kirkes SangFuglOrdning. Koret øver torsdager kl. 15.30-16.30 og ledes av Sigrid Eline Andersen. Fra 10 år og oppover er koret Bærum Soul Children som gjelder. De øver mandager kl 19.00-20.30 og ledes av Kim Fredrik Andersen. Ten sing er ungdomsarbeidet i Haslum menighet og inneholder mange aktiviteter, blant annet kor. Ten sing møtes på tirsdager 18.30-20.00 og ledes av Kjersti Jåvold Landmark. Haslum kirkekor er menighetens voksenkor og øver torsdager 19.30-21.30. Koret ledes av Knut kårvatn Eikeland. Les mer om de forskjellige korene i artiklene under. 

Haslum kirke leies jevnlig ut til konserter med ulike aktører. Særlig før jul er det mange som benytter seg av det fine kirkerommet som ramme for julekonserter. 

 

 

Korprosjekt i Haslum menighet vår/høst 2020

Bli med og syng fine salmer og sanger!  

Les mer

 

Haslum kirkes SangFuglOrdning

Barnekoret Haslum kirkes SangFuglOrdning er for barn i alderen 1.-4.klasse. Vi øver hver torsdag i menighetshuset kl. 15.30-16.30.

Les mer

 

Ungdomsarbeidet i Haslum

Velkommen til Ten sing i Haslum menighet! Vi øver hver tirsdag, unntatt skoleferier, på Haslum menighetshus  kl. 18.30-21.30  

Les mer

 

Bærum Soul Children

Bærum Soul Children, et kor for "tweens" fra 10 - 16 år.

Les mer