Pilegrim før og nå: Kveldscafé 29. okt


"Er mitt liv bare en tilfeldighet? Er det en vei jeg skal velge, eller er det vilkårlig? Hvem er jeg? Pilegrimene som vandret før og de som vandrer nå, deler behovet for å søke en orientering og retning i livet". Dette sier dr. theol og tidligere pilegrimsprest Roger Jensen.

 

Roger Jensen, nå sogneprest i St Hans Haugen, er vel bevandret i pilegrimslandskapet. Han har ledet mange delstrekninger av pilegrimsleden mot Nidaros, i tillegg til å ha vært daglig leder ved pilegrimssenteret i Oslo. Han har skrevet en bok om temaet som heter "Pilegrim: Lengsel, vandring, tenkning- før og nå." Hans sterkeste minner fra egne vandringer er mange, men han poengterer nærheten til naturen, eget liv og historie, åpne og ærlige fellesskap med mennesker og alle disse kirkene som gir forankring og tilhørighet.

Pilegrimer og pilegrimsvandringen har forandret karakter gjennom årenes løp. Fra 300- tallet da pilegrimene oppsøkte hellige mål, til middelalderen da helbredelse og bot var sentrale aspekter. Nå går mange pilegrimsvandring for å få en time-out fra en travel hverdag og for å gi rom for de store spørsmålene: Hvem er jeg? Er det en vei jeg skal velge eller er det bare vilkårlig?

Pilegrimsleden har i dag blitt et sted hvor mennesker over kulturell, religiøse, nasjonale og alle andre grenser kan møtes og undre seg over livet. - Og leden går fra kirke til kirke, slik middelalderveiene gjorde, og kirkene får slik være perlene som definerer perlekjedet. En påminnelse om et «mer» og en overskridelse. 

Roger Jensen er en anerkjent og engasjerende foredragsholder og vi gleder oss til å ha ham på besøk 29. oktober!

 

Tilbake