Slik påvirker nye koronatiltak kirken


Den norske kirke i Bærum er med på dugnaden for å få ned smittetrykket og sikre juleferingen. Vi omstiller oss i tråd med myndighetenes retningsinjer fom 10. nov - 1. des.

 

Regjeringen, Den norske kirke sentralt og Bærum kommune har kommet med nye og strengere smittevernregler gjeldende fra og med tirsdag 10.nov til og med søndag 6. desember.

Vår virksomhet blir berørt av de nye reglene og derfor avlyser Haslum menighet følgende aktiviteter frem til 1. desember:

- Gudstjenenester: 22 og 29. november
- Babysang, Torsdag for alle
- Aktiviteter for voksne: Åpen lunsj, formiddagstreff, kveldscafé og kirkekor  
- Trosopplæringstiltak: Lys våken

Disse aktiviteter gjennomføres:

- Åpen kirke hver tirsdag 18.30-20.00 og søndag 22. og 29 november kl. 11.00
- Gravferder med 50 personer til stede
- Utleie til minnessamvær med 20 personer til sted
-  Faste barne-og ungdomsaktiviteter kan gjennomføres hvis det er mulig å holde avstand og at det er et forsvarlig smittevern (barnekor)
- Digital tilstedeværelse på facebook 

Når det gjelder smittevern føger vi retningslinjene fra Bærum kommune og sentrale myndigheter. Les mer om råd og regler fra Bærum kommune her

 

 

Tilbake