Kirken sender brev til alle tilhørige


1. januar 2021 opphører den lovpålagte tilhørigordningen i Den norske kirke, som gjør at tilhørige barn slettes fra kirkens medlemsregister. 

 

Foresatte må aktivt be om informasjon
Hvis barnet ditt ikke er døpt, må du nå aktivt be om informasjon for å få invitasjon til konfirmasjonsopplæring og annet barne- og ungdomsarbeid.

Barn som ikke er døpt, men der en av foreldrene er medlemmer i Den norske kirke, regnes etter kirkeloven som tilhørige. Fra 1. januar opphører denne loven. Da slettes alle tilhørige barn fra Den norske kirkes register. Derfor kontakter kirken nå foresatte til 104.000 barn under 15 år og rundt 14.000 unge mellom 15 og 18 år med informasjon om denne endringen.

- Kirkeloven har pålagt oss å registrere medlemmers barn som ikke er døpt som tilhørige. Nå kommer en ny lov, og vi sletter tilhørigregisteret, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Få informasjon fra kirken
Døpte barn får allerede informasjon fra kirken. Foresatte til barn under 15 år som ikke er døpt kan be om informasjon om kirkens trosopplæringstilbud og den lokale kirkens tilbud til barn og unge. Det gjøres ved å legge inn barnets navn og fødselsdato på Min side, som kan finnes ved å gå til kirken.no/minside. Da kan foresatte å få invitasjoner til trosopplæring, som utdeling av bok til 4-åringer eller konfirmasjonstid.

Lokalkirken har et variert og godt tilbud til barn, og det er særlig viktig for mange å få informasjon om påmelding til konfirmasjon, sier Raaum.  —  Foreldre som ønsker informasjon skal få informasjon, men da må de melde fra om at de ønsker det.

15-17-åringer får eget brev
Tilhørige ungdommer over 15 år er religiøst myndige, og får et eget brev med informasjon om slettingen. Der står det også at de er velkomne til dåp hvis de ønsker å bli medlem i kirken.

Hvis du vil vite mer om endringen og lese brevet som er sendt ut, se Kirkerådets nettside eller kontakt tilhørig-telefonen: 23 08 12 08 (betjent ukedager kl 09-15.00).

Tilbake