Menighetsmøte 17.okt. kl.12.20


Tema: Gudstjenesten. Alle menigheter skal søke biskopen om ny ordning for gudstjenesten. På dette møtet drøfter vi vår søknad. 

Innkalling til menighetsmøte i forbindelse med revisjon av menighetens gudstjenesteordning. 

Sted: Haslum menighetshus. Tid: søndag 17. oktober kl. 12.20

Enkel servering. 

Saksliste: 

1) Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak: innkalling godkjennes med de rettinger som evt fremkom i møtet. 

2) Valg av møteleder og referent, samt to til å underskrive protokoll. 

Forslag til vedtak: 

Som møteleder velges leder av MR, Elise Ottesen Søvik. 

Som referent velges kirkeforvalter Vibeke Thunes Olsen

Vitner til å underskrive protokollen velges i møtet. 

3) Revidert gudstjenesteordning legges frem for menigheten ved sokneprest Eva Klokkerud. 

Forslag til vedtak: Gudstjenesteordningen vedtas slik den fremlegges i møtet. 

 

3/10-21 Elise Ottesen Søvik, leder av Haslum menighetsråd. 

Tilbake