Oppdaterte koronarestriksjoner i menigheten


Fra 24. januar 2021 er det innført restriksjoner som følge av utbrudd av mutert virus i Nordre Follo. Frem til 31. januar kan det ikke arrangeres aktiviteter. Det er åpen kirke på tirsdager og søndager.

 

Kirkene i Bærum er glade for å kunne bidra til det viktige aktivitetstilbudet for barn og unge. Våre 10 menigheter vil i løpet av februar kunne starte opp konfirmasjonsundervisning og andre aktiviteter for faste grupper, i tråd med Bærum kommunes retningslinjer.

Kirken i Bærum følger Den norske kirkes smittevernveiledere. Det betyr blant annet at grønt, gult og rødt nivå i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole vil få betydning for smitteverntiltak for tilsvarende aldersgruppe i det kirkelige barne- og ungdomsarbeidet.
Dette gjelder fortsatt:
Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement. Antallet deltakere er avhengig av størrelse på kirken med tanke på at man må holde 2 meters avstand. I Haslum, Tanum og Snarøya kirke er det plass til mellom 17 og 25 personer.
Planlagte gudstjenester, samlinger og aktiviteter for voksne holdes digitalt eller avlyses til og med 31. januar.
Å stenge ned fysiske samlinger fordi myndighetene ber oss om det, ligger ikke i en kirkes natur. Likevel er formålet her å verne om helse, å delta i et krafttak som en viktig samfunnsaktør, og unngå unødvendig tap av både liv og jobber.

Trenger du noen å snakke med?
Kirkens prester og diakoner er på jobb og står klare for koronasikre samtaler. Kontakt en prest eller diakon i din menighet: https://www.haslum-menighet.no/Kontakt

Samtaletilbudet for ungdom, 13-20 i Bærum, ønsker å få kontakt med deg hvis du er mellom 13 og 20 år og har lyst å prate med en trygg voksen.

Kirkens SOS er kirkens døgnåpne krisetelefon, tlf: 22 40 00 40. Du kan også chatte og sende melding: https://www.kirkens-sos.no

Bilde: Dåp i Fenstad kirke i Nes, når korona preget hele verden. Rengjøring av kontaktpunkter som døpefont, kirkebenk og dørhåndtak mellom de to dåpene som ble gjennomført. Foto: Bo Mathisen

Tilbake