Dåp, vielse og oppstart av aktiviteter i koronatid


Dåp og vielser kan nå arrangeres med inntill 10 deltakere. Det åpner for små, intime seremonier med den nære familien. Faste aktiviteter for barn og unge under 20 år kan starte, fortsatt med smittevern og god avstand (Oppdatert 04.02.2021).

 

Dåp og vielser:

Vielser og dåp kan gjennomføres uten kirkegjengere. Det betyr:

  • Dåp kan gjennomføres med inntil 10 deltakere, dåpsfamilie inkludert. Booke dåp her.
  • Vielse kan gjennomføres med inntil 10 deltakere, brudepar og forlovere inkludert.

Spørsmål rettes til Kirketorget på tel: 67 500 500 eller epost:  kirketorget.baerum@kirken.no

Gravferd:

I tråd med de seneste reglene fra Bærum kommune og smittevernveiledern for Den norske kirke kan gravferd arrangeres med inntil 50 deltagere til stede. Dette gjelder under forutsetning at deltakere bruker munnbind og holder 1 meter avstand, medlemmer i samme husstand unntatt. 

Bærum kommune skriver:

"Begravelsesseremonier kan gjennomføres i kirkene med inntil 50 deltakere fordi vi har gjort unntak fra det lokale kravet om fastmonterte seter for disse. Ved minnestund etter begravelse kan det være inntil 10 personer til stede."

Barne- og ungdomsarbeid:

Kirkene i Bærum er glade for å kunne bidra til det viktige aktivitetstilbudet for barn og unge. Våre 10 menigheter vil i løpet av februar kunne starte opp konfirmasjonsundervisning og andre aktiviteter for faste grupper, i tråd med Bærum kommunes retningslinjer. For Haslum menighet vil innebærer dette at vi har konfirmasjonsundervisning, tensing og barnekor.

Kirken i Bærum følger Den norske kirkes smittevernveiledere. Det betyr blant annet at grønt, gult og rødt nivå i barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole vil få betydning for smitteverntiltak for tilsvarende aldersgruppe i det kirkelige barne- og ungdomsarbeidet.

Åpen kirke:

Haslum kirke er åpen på tirsdager fra 18.30-19.00 og på søndager kl. 11-13.00. Vær oppmerksom på at det kan være endringer i klokkeslett hvis det er dåp.

Smittevern i kirken

For din sikkerhet:

  • Hold 2 meter avstand til andre deltagere og bruk munnbind. Kravet gjelder ikke personer i samme husstand. Vi som jobber i kirken vil se til at det ikke oppstår trengsel. Vi vil også arrangere kirkerommet slik at to meter avstand kan holdes i alle retninger.  
  • Det vil være håndsprit tilgjengelig i kirken, blant annet ved inngangspartiet, altaret og talerstolen.
  • Forsterket renhold foretas etter alle aktiviteter i kirken. 
  • Kirkegjengere oppfordres så vidt mulig å komme til kirken til fots, på sykkel eller med bil for å unngå bruk av offentlig transport.

Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
Du må ikke komme i kirken hvis:

  • Du har symtomer på luftveisinfeksjon
  • Du er i karantene
  • Du kan være smittet med korona

Kirkene i Bærum følger nasjonale retningslinjer for smittevern i kirker.


Trenger du noen å snakke med?
Kirkens prester og diakoner er på jobb og står klare for koronasikre samtaler. Kontakt en prest eller diakon i din menighet: https://www.haslum-menighet.no/Kontakt

Samtaletilbudet for ungdom, 13-20 i Bærum, ønsker å få kontakt med deg hvis du er mellom 13 og 20 år og har lyst å prate med en trygg voksen.

Kirkens SOS er kirkens døgnåpne krisetelefon, tlf: 22 40 00 40. Du kan også chatte og sende melding: https://www.kirkens-sos.no

Bilde: Dåp i Fenstad kirke i Nes, når korona preget hele verden. Rengjøring av kontaktpunkter som døpefont, kirkebenk og dørhåndtak mellom de to dåpene som ble gjennomført. Presten er Bjørg Elisabeth Oserud, mor til dåpsbarn Sofie heter Julie Ruud-Røhne.
Fotograf: Bo Mathisen

Tilbake