Snakke med noen?


Snakke med noen?

Vi trenger alle noen å snakke med og grunnene kan være mange. I Haslum menighet er det mange muligheter for en god samtale. Prest og diakon er tilgjengelig for samtale om du tar kontakt. Vi kan også komme på hjemmebesøk om ønskelig.

I Bærum prosti finnes det også tilbud om sorggrupper for etterlatte. Ta kontakt med diakon for å få en oversikt over tilbudet som finnes til en hver tid: diakon@haslum-menighet.no

I tillegg til at vi i Haslum menighet gjerne tar en prat med deg, har vi noen tips om andre arenaer hvor man kan finne noen å prate med.

Her er andre du kan henvende deg til:

 

Kirkens SOS

Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste. Kirkens SOS tilbyr tid og oppmerksomhet til alle som trenger et medmenneske å snakke med. Kirkens SOS er der alltid – enten via krisetelefonen 22400040, via nettjenesten SOS-meldinger eller via SOS-chat. Besøk dem her.

Nettkirken

Nettkirken har en egen chattetjeneste. Her kan du "snakke med" en prest, uten å møte vedkommende fysisk. Du finner mer informasjon om denne tjenesten her: https://nettkirken.no/velkommen/

Sorgen det ikke sendes blomster til

Har du opplevd et samlivsbrudd? Kirkene i Asker, Bærum og Oslo tilbyr samtale- og støttegrupper for de som har opplevd samlivsbrudd. Her inviteres det til samtaler i grupper med erfarne gruppeledere. I gruppene møter du andre i samme situasjon. Besøk dem her.

Telefonkontakt for eldre og uføre

Telefonkontakt for eldre og uføre har som hovedoppgave å formidle telefonvenner til hjemmeboende eldre og uføre i Norge. En telefonvenn kan bringe glede og trivsel inn i livet til mennesker som av flere årsaker ikke kommer seg så mye ut blant andre. Telefonkontakt er et supplement til de kommunale tjenestene som i dag tilbys eldre og uføre i alle aldre. Telefonkontakt er et viktig forebyggende tiltak innen frivillig omsorgsarbeid. Tjenesten er gratis.

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Stiftelsen Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep ble etablert som et uttrykk for at kirkene tar på alvor at overgrep, vold og krenkelser skjer mellom mennesker. Virksomheten bygger sitt verdigrunnlag på tre prinsipper: sannhet, verdighet og frihet for den enkelte. Ressurssenteret har tilbud til både kvinner og menn. Ressurssenteret tilbyr avklaringssamtaler med rask tilgjengelighet, støttesamtaler og sjelesorgsamtaler. Du finner mer informasjon her www.kirkeligressurssenter.no

 

 

 

 

Tilbake