Trosopplæring i Haslum kirke


Trosopplæring er å lære og oppleve hva det vil si å være døpt og kristen. Det er et samarbeid mellom familie, faddere og menighet.

 

I 2008 fikk Haslum menighet midler til et 4-årig prosjekt, Digitale trosfortellinger, for ungdom. I 2014 fikk vi penger for at vi skal kunne gi barn og unge 0-18 år kristendomsundervisning. Dette innebærer at alle døpte og tilhørende (minst en av foreldrene er medlem av Den norske kirke) i vår menighet skal få invitasjon til ett trosopplæringstiltak i året fra de blir født til de er 18 år.

På disse arrangementene blir det lek og moro i tillegg til rom for refleksjon og erfaringer knyttet til kristen tro, tradisjon og livstolkning.

 

Dette er noe av det vi inviterer til:

0-1 år: Babysang

1 år: Sanger og sanser - en samling hvor barna får synge, spille og oppleve med sansene sine

2 år: Krøllesamling - en samling hvor vi synger og leter etter sauen som ble borte

3 år: Hender som skaper - en samling hvor vi får høre om da Gud skapte verden og lager fingermaling

4 år: 4-årsbok - en samling etterfulgt av gudstjeneste med utdeling av "Min aller første bibel"

5 år: Julemysteriet - adventsamlinger med sang og fortelling

6 år: Helt Førsteklasses - samlinger før skolestart etterfulgt av semesterstartgudstjeneste

7 år: Karneval - karnevalsdag etterfulgt av gudstjeneste

8 år: Tårnagent - en helg med agentdag og gudstjeneste etterfulgt av klubb

9 år: Agent for rettferdighet - en uke i sommerferien med agentoppdrag

10 år: Gratulerer med dåpen - samlinger og gudstjeneste med feiring av din 10-års dåpsdag

11-12 år: Lys Våken - en helg med overnatting på menighetshuset

12 år: Pilegrim - pilegrimsvandring en dag i marka

13 år: Stjernestøv og universet - samlinger

15 år: Konfirmasjon

16 år: Ledertrening

17-18 år: Helt ærlig - en samlingskveld med samtale om forskjellige tema

Tilbake