Trosopplæring i Haslum kirke


Trosopplæring er å lære og oppleve hva det vil si å være døpt og kristen. Det er et samarbeid mellom familie, faddere og menighet.

 

I 2008 fikk Haslum menighet midler til et 4-årig prosjekt, Digitale trosfortellinger, for ungdom. I 2014 fikk vi penger for at vi skal kunne gi barn og unge 0-18 år kristendomsundervisning. Dette innebærer at alle døpte og tilhørende (minst en av foreldrene er medlem av Den norske kirke) i vår menighet skal få invitasjon til ett trosopplæringstiltak i året fra de blir født til de er 18 år.

På disse arrangementene blir det lek og moro i tillegg til rom for refleksjon og erfaringer knyttet til kristen tro, tradisjon og livstolkning.

 

Dette er noe av det vi inviterer til:

0-1 år: Babysang - hver tirsdag
1 år: Sanger og sanser - en samling hvor barna får synge, spille og oppleve med sansene sine
2 år: Krøllesamling - en samling hvor vi synger og leter etter sauen som ble borte
3 år: Hender som skaper - en samling hvor vi får høre om da Gud skapte verden og lager fingermaling
4 år: 4-årsbok - en samling etterfulgt av gudstjeneste med utdeling av "Min aller første bibel"
5 år: Julemysteriet - adventsamlinger med sang og fortelling, de tre første mandagene i advent
6 år: Førskoleklubben Helt Førsteklasses - tre vintersamlinger - i 2020: 23. og 30. januar og 6. februar.
7 år: Karneval - Fastelavnsgudstjeneste etterfulgt av karnevalsdag - i 2020: 23. februar
8 år: Tårnagent - en helg med agentdag og gudstjeneste etterfulgt av klubb - i 2020: 25.-26. april, 27. april og 4. mai.
9 år: Agent for rettferdighet - en annerledes sommerskole første uka i sommerferien (uke 26)
10 år: Gratulerer med dåpen - samlinger og gudstjeneste med feiring av din 10-års dåpsdag - i 2020: 20. og 27. mai, 3. og 7. juni.
11-12 år: Lys våken - en helg med overnatting på menighetshuset - første helgen i advent
13 år: Lys våken PLUSS - vinterferiespesial første helgen i vinterferien
15 år: Konfirmasjon - undervisning og leir som fører frem mot konfrmasjonen
16 år: Ledertrening - en kursserie etter konfirmasjonstiden
17-18 år: Helt ærlig - samlingskvelder med samtale om forskjellige tema valgt av ungdommene selv

 

Har du spørsmål om 0-12 år?
Kontakt menighetspedagog Sigrid Eline Andersen, sa645@kirken.no, mob. 40 44 21 78

Har du spørsmål om 13-18 år og konfirmasjon?
Kontakt kateket Caroline Vesterberg, cv888@kirken.no, mob. 98 26 78 41

Tilbake