Diakoni i Haslum


Haslum menighet har egen diakon.

 

Diakonens viktigste oppgave er å lede det diakonale arbeidet i Haslum menighet i henhold til «Plan for diakoni i Den norske kirke» og «Handlingsplan for Diakonitjenesten i Bærum prosti» og godkjent lokal diakoniplan for Haslum menighet.

Visjon for Diakonien i Haslum: Diakonen er kirkens sosialarbeider og skal ha et ekstra øye for de som evt. føler seg utenfor på en eller annen måte. På arrangement vi har i Haslum, vil diakonen å ha et blikk for den enkelte og et ekstra øye for dem som trenger det.

Diakonen i Haslum følger opp enkeltmennesker med samtaler/sjelesorg. I tillegg er diakonen på hjemmebesøk/sykehjemsbesøk og har et ekstra fokus på de eldre i menigheten.
Diakonen vår har ansvar for blant annet babysang, Haslumlunsjen og Kveldscafe. Alle disse tilbudene skal være inkluderende, fellesskapsfremmende og et sted hvor alle skal føle seg ivaretatt og hjemme.

 

 

Kontaktinformasjon:

Mari Haug Thorsen, diakon

Mobil: 98267837

 Mail: mt773@kirken.no 

Tilbake