Menighetsrådets møter 2021


I følge kirkeloven er dette menighetsrådets ansvar:

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.
 

 

Samtlige menighetrådsmøter skal være offentlige og referat er bli kunngjort for allmennheten. Under koronarestriksjonene har møtene vært digitale. Vanligvis møter menighetsrådet i Haslum menighetshus.

I 2021 møter menighetsrådet følgende datoer:
VÅR: 3. februar, 10.mars, 14.april, 19. mai og 9. juni
HØST: 1. september, 13.  oktober, 17. november, 8. desember

Menighetsrådets leder er Elise Ottesen Søvik: elise_skjelviko@hotmail.com
Nestleder: Janne Golimo: jgolimo@icloud.com

Tilbake