Maria budskapsdag


Det er snart ni måneder til jul - og i kirken feires Maria budskapsdag

 

Julaften er ca ni måneder unna, og fastens lilla farge er byttet ut med festens hvite. I dagens tekst får vi lese lovsangen Maria stemmer i når hun møter sin slektning Elisabeth, som også er gravid. Elisabeth hilser Maria og barnet i hennes mage med velsignende ord. 

I kirke vår har vi en maria-statue som er en kopi av den ca 800 år gamle statuen som har stått i Haslum kirke i århundrer. Den er skåret ut av bjørk, og var opprinnelig malt i strålende farger.

Fint å tenke på at den har stått her og vært til glede og trøst for både fattig og rik, barn og voksne, i glede og i sorg gjennom alle disse årene.

Da sa Maria:
          «Min sjel opphøyer Herren,
           og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
          
    For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
          Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
          
    for store ting har han gjort mot meg,
          han, den mektige; hellig er hans navn.
          
   Fra slekt til slekt varer hans miskunn
          over dem som frykter ham.
          
    Han gjorde storverk med sin sterke arm;
          han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
          
    Han støtte herskere ned fra tronen
          og løftet opp de lave.
          
    Han mettet de sultne med gode gaver,
          men sendte de rike tomhendte fra seg.
          
    Han tok seg av Israel, sin tjener,
          og husket på sin miskunn
          
     slik han lovet våre fedre,
          Abraham og hans ætt, til evig tid.»        

Luk 1,46-55

 

 

 

 

 

 

Tilbake