Konfirmant i 2022


Det er mange gode grunner til å være konfirmant i Haslum! 
Nå er snart det din tur- vi gleder oss til å se deg! Her får du mer informasjon om konfirmanttiden i Haslum menighet.

 

Konfirmantborsjyren til alle døpte i Haslum sogn, er nå sendt i posten. Hvis du er født i 2007 og ikke er døpt, eller bor i et annet sogn, er det ikke noe problem. Du kan melde deg til konfirmasjon uansett! Hvis du vil ha brosjyren sendt i posten, kan du ta kontakt med oss. Påmeldingen åpner her 1. mai kl. 12.00

Vi har tre konfirmantalternativer som du kan velge mellom:
1. Sommerleir: Vårt mest popuære tilbud. Sommerleiren er en morsom og sosial uke i august hvor vi har en del undervisning, spiller volleyball, feirer gudstjeneste og har leker og konkurranser. Det er også månedelige samlinger fra november tom juni. 
Pris: 3650 kr

2. Mikskonfirmant: Som mikskonfirmant er du en del av et lokalt og eksternt opplegg. Du deltar på samlinger med sommerleirkonfirmantene i menigheten lokalt. Sammen med andre konfirmanter fra hele Bærum har du egne kveldssamlinger og er med på en helgeleir i februar. De som velger mikskonfirmasjon er ofte de som pleier å dra på treningsleirer i august, eller har ande grunner til å ikke ville være borte på en lenger leir. 
Pris: 1400 kr

Tilrettelagt konfirmasjon: Alle skal kunne konfirmere seg i kirken! Den norske kirkes menigheter i Bærum, samarbeider om et konfirmasjonsopplegg for konfirmanter med funksjonshinder. Samlingene starter etter vinterferien og konfirmasjonen er på våren. 
Pris: 700 kr
Økonomi skal ikke være en hindring for å konfirmere seg i kirken. Menigheten har gode støtteordninger.
Ta gjerne kontakt med Caroline Vesterberg på cv888@kirken.no om du har spørsmål eller behov for tilrettelegging.

Viktige datoer:

Mandag 20. september kl. 19-20.00: Åpent informasjonsmøte for konfirmant og foresatt i Haslum menighetshus

Tirsdag 16. november kl. 18.30-20.30: Første konfirmasjonssamling- "Helt ærlig om kristen tro"

Lenken til påmelding er nederst i denne artikkelen. Det er lurt å lese spillereglene for konfirmanttiden, før du melder deg på.

Spilleregler for konfirmanttiden

For at konfirmanttiden skal bli best mulig for alle må vi ha noen regler. Ved å melde seg som konfirmant hos oss godtar du disse reglene:

1.    Det er obligatorisk oppmøte til all undervisning og andre aktiviteter. 
2.    Fravær, også grunnet sykdom, skal tas igjen som en praktisk oppgave på en aktivitet eller gudstjeneste i menigheten. Skriftlig melding om fravær  skal komme fra foresatte i god tid.
3.    Fravær i forhold til idrettsarrangement gis for deltagelse på krets-mesterskap og kvalifisering til landskonkurranser. Trening og vanlige kamper gjelder ikke, her gjelder regler fra idrettsforbundet (kamper kan flyttes når minst tre av spillerne er konfirmanter og har opplegg den dagen).
4.    Alle skal møte presis til timene, og ha med konfirmantbibelen.
5.    Konfirmanten melder seg frivillig. Det forventes positiv innstilling og normalt god oppførsel fra konfirmanten gjennom hele konfirmanttiden.
6.    Konfirmanten skal delta på fire gudstjenester i tillegg til de som inngår i undervisningen. Det er åtte gudstjenester totalt.

Meld deg på til konfirmasjonsforberedelser her

Tilbake