Sorggrupper


- et sted å samtale om sorg og savn.

Det kan være vanskelig å komme gjennom sorg på egenhånd. Gode venner og familie kan være verdifull hjelp, men mange kan også ha behov for å snakke med noen som ikke står en så nær.

Menighetene i Bærum tilbyr sorggruppe. En sorggruppe består av 4 – 6 personer som møtes regelmessig over en periode. Det startes nye grupper sen høst og tidlig vår. Gruppen ledes av to diakoner og bygger på selvhjelpsprinsippet.

Det er begrenset med plasser og er dessverre «førstemann til mølla». Vi prøver etter beste evne å sette sammen grupper som får et godt samspill, og tilbyr i førsteomgang sorggrupper for dem som har mistet ektefeller.  

 

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon:

Marte Sie Skogstad, Diakon i Tanum menighet
Tlf. 982 67 830 E-post: ms935@kirken.no   

Ellen Kristin Haave, Diakon i Høvik menighet
Tlf. 400 36 132 E-post: eh857@kirken.no 

Siri Nygaard Nilssen, Diakon i Fornebulandet menighet
Tlf. 982 67 803 E-post: sn436@kirken.no

Anabel Eidås Askerud, Diakon i Østerås menighet.
Tlf. 40036493 E-post: aa663@kirken.no

 

Menighetene tilbyr også individuell samtale til dem som ønsker dette, hos diakon eller prest.

 

 

Sorgen har mange ansikter

det gråtende

det fortvilte

det bitre

det takknemlige

 

Sorgen er noe du må ta vare på

Ikke noe å være redd for

Den gir oss liv og smerte

Den gir oss frykt og glede

Den gir oss skaperkraft

 

Sorgens ansikt må finnes

for å gi oss fred og ro

for å gi oss helhet

for å gi oss kraft til å leve helt

 

Oversatt fra Rolf Molanders dikt «Sorgen har flere ansikten»

Hentet fra Anders Nordengens bok «Alt har sin tid»

Tilbake