Haslum kirkekor


Haslum kirkekor er et sangtilbud for voksne i alle aldre. Koret øver 2-3 torsdager i måneden på menighetshuset eller i Haslum kirke kl. 19.30-21.30. 

Haslum kirkekor er et rent damekor med 10-15 medlemmer. Repertoaret består hovedsakelig av folketoner, salmer og enkle a cappella sanger. Vi gjennomfører ingen opptaksprøve, og tilbudet er åpent for alle som er glad i å synge.

Koret deltar på ca. 2 gudstjenester per semester, og medvirker jevnlig ved salmekvelder og konserter i menighetens regi.

Kontigent er per tiden 450 kr. per semester.

Ta gjerne kontakt med Knut Kårvatn Eikeland

e-post: ke322@kirken.no eller telefon: 982 67 804

 

Tilbake