Menighetsfest


Du er invitert til fest 22. mars kl.18. Påmelding til ek837@kirken.no senest 20.mars, gjerne før.

Har du lyst å være med på fest på Haslum menighetshus? Du er hjertelig velkommen til å være med 22, mars kl. 18:00. 
Send en mail til sokneprest Eva ek837@kirken.no for å melde deg på, og skriv også om du har noen mattilpasninger. 

Vi beklager at det stod feil adresse i utsendt informasjon. Bare ta kontakt med noen i staben, så ordner vi påmeldingen din. 

Velkommen!

Tilbake