Sommeren i Haslum menighet


Her er en oversikt over hva som skjer i Haslum i sommer.

Gudstjenester
Partallsuker - Gudstjeneste i Haslum kirke kl. 11:00
Oddetallsuker - Gudstjeneste i Jar kirke kl. 11:00

Sommerlunsj
Velkommen til sommerlunsj på menighetshuset. Vi spiser lunsj og nyter sommeren sammen. Lunsjen er gratis. For å beregne mat trenger vi at du sier fra til Turid Simonsen innen mandagen samme uke på 997 29 676 om du kommer.
Datoene er:
Onsdag 29. juni kl. 11:30 
Onsdag 13. juli kl. 11:30 
Hjertelig velkommen!

Olsok
Fredag 29. juli er det Olsokgudstjeneste i Haslum kirke kl. 19:00. 
Etter gudstjenesten går vi ned til menighetshuset for å spise jordbær og is. 

Tilbake