Informasjon om sommerleir 2022


Her følger viktig informasjon om sommerleiren 2022:

Årets sommerleir er fra 2.-6. august. Samtalegudstjenesten er søndag 7. august kl. 11.00. Vi reiser til Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden en drøy time fra Haslum. Sjekk ut www.gulsrudleirsted.no hvis du vil vite mer om stedet. 

 

AVREISE: Konfirmantene møter opp utenfor menighetshuset tirsdag 2. august kl. 10.00. Bussen kjører kl. 10.15. Konfirmantene blir plassert i bussene ut fra etternavn. Av sikkerhetsårsaker må vi vite hvem som sitter i hvilken buss og det er derfor ikke mulig å bytte buss. 
RETUR: Det er busstransport hjem igjen også. Vi drar fra Gulsrud 6. august kl. 11.30 og er tilbake på menighetshuset kl. 12.45. 

SAMTALEGUDSTJENESTE 7.8: Kl. 11.00 på menighetshuset. Der vil foresatte og øvrig familie få et inntrykk av hva konfirmantene har opplevd på leir. NB: Konfirmantene møter kl. 10.00 på menighetshuset.
KIRKEKAFFE: Leiren avsluttes med kirkekaffe i menighetshuset. Her vil vi vise frem noe av det de har gjort på leir, og vi vil vise bilder fra hele leiruken. Vi regner med å være ferdige ca kl. 15.00. Husk at samtalegudstjenesten er en av de obligatoriske gudstjenestene som konfirmantene skal delta på ila konfirmanttiden.


PAKKELISTE:
•    Kristuskrans og Konfirmantbibelen
•    Dynetrekk/laken/ putevar (det koster å leie sengetøy)
•    Toalettsaker og to håndklær: ett ute og ett inne
•    Klær til ute og inneaktiviteter: regntøy, badetøy, treningstøy, klær etter vær
•    Notatbok og penner
•    Lommepenger til kiosk (det er lurt å ha med både kort og kontanter)

 

Forsikring:
Menigheten har ansvarsforsikring. Det innebærer at hvis menighetens ansatte skulle opptre uaktsomt, står vi ansvarlig økonomisk, hvis noe skulle skje.
Hver enkelt konfirmant må selv sørge for å ha reiseforsikring, i tilfelle tap av eiendeler eller ulykke. Hvis familien har reiseforsikring, er konfirmanten dekket gjennom denne.

 

Dåpsattest:
Takk til alle som har levert inn dåpsattest! 
Dere som ikke har levert inn, gjør det så raskt som mulig. Jeg må ha alle dåpsattester i god tid før konfirmasjonen, da menigheten er pliktig til å føre kirkebok over alle konfirmasjoner.

 

Rom:

Det vil ikke bli anledning til å bytte rom på leiren pga hensyn til brann. Det betyr at romfordelingen som blir gjort på grunnlag av ønskene som er levert inn, er endelig. 

 

Bading: 

Det er muligheter for bading på leirstedet, og vi har ledere med livredningskurs. Bading vil foregå på bestemte tidspunkt. Konfirmantene som vil gå til stranden i løpet av dagen, skal ha med seg en leder. 

 

Smittevern: 

Vi følger nasjonale råd og forskrifter når det gjelder smittesituasjonen knyttet til koronaviruset. Er man syk ved avreise, skal man ikke reise på leir. Ta kontakt med Cecilie. Mer informasjon finner dere på FHIs nettsider her
 

 

Ansatte på leir:
Menighetspedagog Cecilie Løkeland Slåke er leirsjef. Andre ansatte som også er med på leiren er prest Eva Klokkerud, diakon Kaja Tetlie Syversen og ungdomsarbeiderne Eirik, Margrethe og Jonas. I tillegg har vi med oss 17 ungdomsledere i alderen 16-24 år, som bidrar til at dette vil bli en kjempefin leir!

Tilbake