Lederkurs for ungdommer 2022


Kunne du tenke deg å være konfirmantleder etter du selv har blitt konfirmert?

For å være konfirmantleder i Haslum menighet, må du ha gjennomført dette lederkurset. 

Lederkurset er samlinger for ungdom fra 10.klasse og oppover. På kurset lærer du om hvordan å være en god leder i små og større grupper, du får praksis på ulike arrangement som Lys våken, Tårnagent og Fasteaksjonen. Bli med på å skape en fin konfirmanttid for konfirmantene som kommer etter deg. 

På lederkurset får du kvalifikasjoner som kommer godt med på en CV når du etter hvert skal søke jobber. Vi vil blant annet jobbe med temaer som den gode lederrollen, hvordan å lede aktiviteter i grupper, grensesetting og den gode samtalen.

Når du melder deg på lederkurset så sier du ja til å være med på samlinger noen tirsdager i høst og til våren. I tillegg vil det bli noen helgeaktiviteter du må delta på.

Her er høstens datoer for lederkurset:

  • Første samling for lederkurset er tirsdag 13. september.
  • Helgen 23.-25. september reiser vi på ungdomshelg til Haslumseter kapell sammen med andre ungdommer i menigheten!
  • Resterende datoer denne høsten er: 21.oktober, 8.november, 26.-27. november, 13.desember.
  • Det vil også være samlinger på våren 2023, ca. en gang i måneden.

Første kvelden på lederkurs er gratis. Det koster 400 kr å være med på hele kurset.

Du kan melde deg på kurset her

Har du noen spørsmål, ta gjerne kontakt med menighetspedagog Cecilie, 982 67 841 eller cs483@kirken.no

Tilbake