Kveldscafé - Kirsti Solheim


Gammel, jeg?

Kveldscafè - Kirsti Solheim

Årene går. Og vi blir eldre. Denne gangen har vi lyst til å invitere til en kveld med Kirsti Solheim, der vi tar utgangspunkt i denne erkjennelsen, - og det faktum at «en god alderdom starter nå».
Våre ideer og vår kunnskap om tiden vi har foran oss vil ha stor betydning for hvordan dagene blir. Vi kan velge å ha tro på verdien av å bli eldre, av å kunne utvikle visdom, fordype oss i relasjoner og være noe viktig for de som kommer etter oss.
Samtidig trenger vi kunnskap om hva som er normale kognitive endringer i alderdommen, for å kunne skille ut hva som er normalt, - og hva som kan være sykdom. I et samfunn som vårt, som i stor grad preges av alderistiske holdninger, blir dette ekstra viktig. Hvis ikke kan gamle fordommer/stigma påvirke samhandling til eldre personer og feiltolkes som demens.

Kirsti Solheim er psykiatrisk sykepleier og har lang erfaring fra arbeid med aldring og helse.  Hun har skrevet flere fagbøker, jobbet innenfor kommunehelsetjenesten og brukt mye av sin tid som konsulent og foredragsholder i Norge, Sverige og Danmark. Hennes foredrag er preget av solid kunnskaps-formidling, men også inspirerende og viktige tanker om hvordan våre egne forestillinger om alderdommen er med på å bestemme hvordan den blir.

Velkommen til kveldscafe, 23. mars
kl. 18.30.  Enkel (men god) servering 😊

Tilbake