Vil du sitte i Haslum menighetsråd?


Det skal velges nytt menighetsråd i Haslum menighet til høsten.

"Å sitte i menighetsrådet er en viktig og ansvarsfull oppgave. Menighetsrådet kan sammenlignes med styret i en bedrift. Menighetsrådet fatter vedtak og avgjør saker på vegne av alle medlemmene i den lokale kirka. Dette kan være avgjørelser som har betydning for kirkas fremtid og for måten kirka fungerer i lokalsamfunnet. Som medlem i menighetsrådet deltar du på menighetsrådsmøter ca. 8 ganger i året. Du vil få økt kjennskap til alt det fine arbeidet som gjøres for mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Dersom du ønsker forandringer i kirka, så har du mulighet til å påvirke med din deltakelse.

For meg personlig har jeg kjent på økt tilhørighet og engasjement for menigheten vår og blitt bedre kjent med mange flotte folk.

Jeg anbefaler flere å prøve seg som representant for menighetsrådet i kirka vår!" - Randi Elisabeth M. Aasen

Fristen for å foreslå kandidater til nominasjonskomiteen som lager listen til valget er 31. mars. Ta gjerne kontakt med nominasjonskomiteen som består av menighetsrådsleder Janne Golimo, mr-medlem Eirik Haaversen og sokneprest Eva Klokkerud. 

Kontakt nominasjonskomiteen på ek837@kirken.no. 

Tilbake