Vi har et godt råd!


Listen for menighetsrådsvalget til høsten er klar, men det er mulig å supplere. Vi trenger minst to til. 

Haslum menighet har følgende liste til kirkevalget høsten 2023:

Gerd Linda Leland

Arne Landmark

Torgny Hallingstad

Martine Woldseth

Ellen Aurlien

Kristine Engebretsen

Erik Bøhler

Anne Løyning

Fram til 15.mai kan listen supplreres med flere navn, såkalt supplerende nominasjon. Nominasjonskomiteen vil gjerne ha forslag på kandidater som kan supplere listen. Det kan være kandidater i alle aldre og kjønn, men listen vi har nå er litt ujevn i fordeling på kjønn, og vi skulle gjerne hatt med flere voksne med barn i grunnskolealder. Når det er sagt, en person med hjerte for området og kirka er perfekt uansett alder og kjønn.

Nominasjonskomiteen består av Janne Golimo, Eirik Haaversen og Eva Klokkerud. Kontakt oss gjerne for å drodle navn, forslå noen, eller kanskje sjekke med oss om det er noe for deg. 

Janne Golimo jgolimo@me.com

Eirik Haaversen eirikhaaversen@gmail.com

Eva Klokkerud ek837@kirken.no tlf 45233210

Tenk gjerne litt på om det er din tur nå, til å være med å være et godt råd for Haslum menighet i en spennende tid med nytt menighetshus og mange gode muligheter rundt hjørnet. 

Vi snakkes:)

Tilbake