Stå opp - Samling for 9 og 10-åringer


Påskefest i Haslum kirke. 6.-7. april

STÅ OPP samling for 9 og 10 åringer med familiegudstjeneste

 

Bli med på STÅ OPP samling for 9 og 10-åringer lørdag 6. april kl 11.00-13.00 i Haslum kirke

Vi skal bli kjent med påskefortellingen fra skjærtorsdag til første påskedag.

Det blir lek, påskeløype ute, historiefortelling, aktiviteter og noe kreativt.

Temaer: vennskap, svik, mot, rettferdighet og håp. Hvilken oppstandelse skjedd for 2000 år siden, og hvordan kan vi stå opp for hverandre og verden i dag?

 

På søndagen er vi med på å lage og lede gudstjenesten i kirken.

Oppmøte søndag kl 10.15,

Gudstjeneste kl 11-12 med kirkekaffe etterpå for alle som vil.

Foreldre og søsken er hjertelig velkommen!

Ta gjerne kontakt  med menighetspedagog Randi rr786@kirken.no / 98267828 om dere lurer på noe, eller har behov for tilrettelegging!

Påmeldingsfrist 3. april 

Påmelding her:

https://www.haslum-menighet.no/Om-oss/Påmeldinger/Påmeldingsskjema?oid=740064d1-4d32-4257-9be9-3f0b2c13efc8&fid=9c3765d4-469c-4c1c-a682-80e711368dd5

Tilbake