Fra informasjonsmøtet 27.9.23 om konfirmant 2024


Her er nyttig informasjon om undervisning og tidspunkt for konfirmantåret 2023/24.

Referat fra informasjonsmøte i september

Det meste av undervisningen er felles for alle konfirmanter. Oppmøte Haslum kirke, kl. 17.00 – 18.30 (når ikke annet blir gitt beskjed om). Husk å ta med konfirmantbibelen!

Miks-konfirmanter har også egne samlinger med oppmøte på Kilentunet, Lysaker, kl. 19.00-20.30.

 

Januar:

*Lørdag 20. januar: «Kick-off» kl. 11.00 – 14.00

*Søndag 21. januar: Presentasjonsgudstjeneste i Haslum kirke. Foresatte og søsken er hjertelig velkomne.

 

Kun for MIKS-konfirmanter:

*Torsdag 18. januar

Februar:

*Tirsdag 13. eller torsdag 15: Gruppeundervisning

 

Kun for MIKS-konfirmanter:

*2.-4. februar: Week-end i Høvik Kirke (ikke overnatting)

 

Mars:

*Lørdag 16. mars kl 11.00 - 14.00: Undervisning, fasteaksjonsforberedelser

* Søndag 17. mars kl. 11.00 - ca 15.30: Fasteaksjon og solidaritetsgudstjeneste

 

Kun for MIKS-konfirmanter:

*Torsdag 7. mars

April:

*Tirsdag 16. eller torsdag 18. april: Gruppeundervisning

Kun for MIKS-konfirmanter:

*Torsdag 11. april

*Torsdag 25. april

Mai:

*Onsdag 22. mai: Felles undervisning for alle grupper

 

August:

*Kommer tilbake til dag for fotografering og øving til konfirmasjon

*3.-7. august: Sommerleir for de som skal være med på det

September:

*Lørdag 7., søndag 8. og lørdag 14. september: Konfirmasjoner

Hjertelig velkommen til konfirmasjonstid i Haslum menighet

Tilbake