Lysglobeaksjonen innsamlet til nå kr. 8573,-


Tenn lys! Kjøp et lys!

Vær med og gjør drøm til virkelighet!

 

 «Vi tenner lys i globen vår og ber en stille bønn. En lengsel stiger opp til Gud fra hjertets dype brønn.
Gi lys, gi håp og mot til dine barn. La ditt ansikt lyse over oss. Velsign oss med din fred.»  (Nos 640 v1.)

I Nordre korsarm i Haslum kirke står lysgloben vår. Du har sikkert sett den. Du har kanskje brukt den. Mange som er i kirken bruker den til å tenne et lys og be en bønn, enten det er gudstjeneste, åpen kirke, samling for konfirmanter, eller trosopplæringstiltak for barn.  Når Haslum kirke i 2020 feirer 830 års jubileum har den derfor et gaveønske: Et nytt, større og bedre tilpasset sted for lystenning.

I vakre, ærverdige, gamle Haslum kirke er det begrenset plass. Vi trenger derfor et lystenningssted som er tilpasset kirken.
Et sted som har 

  • plass til flere lys,
  • tilgang fra èn side,
  • separate lysholdere som også kan brukes som prosesjonslys ved ulike anledninger
  • materialvalg som harmonerer med Haslum kirke, smijern og messing.

Torsteinsen Design i Lommedalen har etter oppdrag fra menighetsrådet utarbeidet et forslag til lystenningssted for Haslum kirke. For at drømmen skal bli virkelighet trenger vi godkjennelse fra Biskopen i Oslo og Riksantikvaren. Og, da dette kunstverket koster rundt 99 000 kr trenger vi også mange glade givere. (Skulle vi ikke få de nødvendige godkjenninger vil vi arbeide fram et nytt forslag. Pengene øremerkes «Tenn et lys!»)

Vil du være med å støtte prosjektet Tenn et lys?

  1. Du kan støtte med et valgfritt beløp.
  2. «Globen» består at flere løse lysholdere. Du kan «kjøpe en lysholder» til 1000 kr.

Du kan bruke vippsnummer: 12574 eller konto: 1627.07.97028. Merk bidraget med "Tenn Lys"

Målet vårt er å finansiere «Globen» gjennom gaver, og at den kan settes i produksjon og være klar til semesterstart i 2020. 

Haslum kirkes nye logo, understreker at kirken ikke er helt symmetrisk. Ikke alle vinkler er på linje. Ikke alle linjer er rette. I Torsteinssen Designs forslag er «Kristuslyset» plassert litt skjevt i forhold til sentrum. «Globens» moderne design i møte med tradisjonelt materialvalg fremhever menighetens slagordet: Gammel kirke – nytt liv.

Takk for at du engasjerer deg for din lokale kirke og støtter prosjekt «Tenn et lys!»

 

Illustrasjonsbilde: Torsteinsen Design

 

Tilbake