Temakvelder i Haslum kirke


Temakvelder i Haslum kirke med Egil Svartdahl 

Temakvelder med Egil Svartdahl

Hvem trenger Gud? 

- Hvis Gud ikke finnes?

- Hvis bibelen ikke er til å stole på?

Hvis Gud ikke er allmektig og god?

Datoene for kveldene er torsdag 29. feb, 21. mars og 25. april kl. 18:30-21:00 i Haslum kirke

Gratis inngang

Hjertelig velkommen :) 

Tilbake