Ledig stilling! Kateket/menighets-pedagog


Er du glad i unge, og i kirka? 

Velkommen som søker!

Les utlysningen her

Vil du være med og jobbe for unges plass og rolle i kirka? Vil du bety noe i ungdommers liv?

Haslum menighet søker deg som er glad i å se, utfordre og utruste ungdommer og som vil videreutvikle konfirmant-og ungdomsarbeidet i menigheten.

Konfirmantene er en viktig del av menighetens arbeid, og kullene er på ca 70-90 konfirmanter per år. 

Haslum menighet har også et godt arbeid for tweens, som drives i samarbeid med frivillige. Du vil få hovedansvar for å videreutvikle og gjennomføre konfirmant- og ungdomsarbeidet i samarbeid med stab og frivillige. Som kateket i Haslum menighet blir du en del av et større nettverk med undervisningsansatte i fellesrådet i Bærum med samarbeid på tvers. 

Haslum menighet har en middelalderkirke fra ca.1190. Kirken er svært populær til kirkelige handlinger og gir en vakker ramme for gudstjenester og trosopplærings-arbeidet. Menigheten har omtrent 9000 medlemmer. En stor, tverrfaglig stab består av to prester, daglig leder/kirkeforvalter, kantor, kateket, diakon, menighetspedagog, ungdomsarbeider, sekretær og kirketjener.

Søknadsfrist 25. februar. Les mer i utlysningen her

Tilbake