Årsmøte 7. april.


Alle er velkommen til menighetens årsmøte.

Haslum menighet inviterer med dette til menighetens årsmøte.

Årsmøtet finner sted på i Haslum kirke 07.april kl. 12.30.

Følgende saker er tenkt behandlet:

01/24

Valg av møteleder

Valg av referent

Valg av protokollunderskrivere

02/24

Godkjenning av innkalling til årsmøte, samt saksliste

Innmelding av saker til eventuelt

03/24

Årsmelding for 2023

04/24

Presentasjon av regnskap for 2023

05/24

Saker som er meldt til eventuelt

Her er årsmledingen for 2023

Tilbake