Torsdag for alle


Torsdag for alle 

 

 

Torsdag for alle- middag og klubb 1 gang i måneden

Velkommen til Torsdag for alle på menighetshuset på Haslum. 

Vi spiser middag sammen og går på barneklubben etterpå og du er velkommen. På klubben synger vi, tenner lys og gjør mange spennende og morsomme aktiviteter. 

Maten serveres fra kl 17 og koster 60 kr for voksen og 30 kr for barn (max 200kr pr familie). Vi serverer middag som er melke-, gluten-, og eggefri.

Dørene er åpne fra kl 16 hvor barna kan leke/gjør lekser. Eventuelle småsøsken under 2 år kan gjerne leke oppe mens de litt større barna går ned til klubben. Det er matter og leker tilgjengelig for de små. 

Datoene for våren er: 16 januar, 13 februar, 12 mars, 23 april, 14 mai. 

Ønsker du å være med som frivillig og hjelpe til med maten, kontakt diakon Mari på mail: mt773@kirken.no 

 

 

Tilbake